Πρόσκληση για συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2016

Στόχος του Διαγωνισμού είναι η επιβράβευση των δημοσίων φορέων και των συμπράξεων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Πρόσκληση συμμετοχής στον Διαγωνισμό «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2016» που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Στόχος του Διαγωνισμού είναι η αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των δημοσίων φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, καθώς και σε συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίες έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής και είναι ενεργές για 2 χρόνια τουλάχιστον. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας το αργότερο έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.

Οι κατηγορίες των Βραβείων που μπορούν να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι είναι οι εξής:
• Προώθηση Επιχειρηματικότητας
• Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες
• Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
• Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης
• Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων
• Βραβείο Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηματικότητας

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια: οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν, αρχικά, σε εθνικό επίπεδο, κατά το οποίο μία επιτροπή ορισμένη από τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας θα επιλέξει τις προτάσεις που θα προκριθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του Διαγωνισμού, όπου θα γίνει επιλογή των καλύτερων συμμετεχόντων από μία υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή. Κάθε κράτος-μέλος έχει δικαίωμα να αποστείλει για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό σκέλος του Διαγωνισμού έως 2 υποψηφιότητες από 2 διαφορετικές κατηγορίες. Η νικήτρια πρόταση θα βραβευθεί σε ειδική τελετή τον Νοέμβριο 2016 στην Μπρατισλάβα (Σλοβακία).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας