Ημερίδα για τις υποτροφίες Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA), τη σημασία τους για τους ερευνητές και τις νέες προκηρύξεις

Οι δράσεις Marie Sklodowska-Curie, με προϋπολογισμό περίπου 6 δισ. ευρώ για τον Ορίζοντα 2020, υποστηρίζουν την κινητικότητα των ερευνητών εντός και εκτός Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη.

Ημερίδα στην οποία θα παρουσιαστεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα υποτροφιών Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) του Oρίζοντα 2020 και η σημασία του για τους ερευνητές, διοργανώνουν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και ο Σύλλογος Υποτρόφων Marie Curie Ελλάδος (Greek Chapter of Μarie Curie Alumni Association) την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016, στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48). Η ημερίδα διοργανώνεται με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαρία Τσιβερτάρα, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας και τις προκηρύξεις για τη διετία 2016-2017. Το ΕΚΤ θα παρουσιάσει στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα, όπως προκύπτουν από τις σχετικές εκδόσεις και μελέτες του, καθώς και από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του συλλόγου υποτρόφων Marie Curie (MCAA), την οποία θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση για τη σημασία του προγράμματος για την κινητικότητα και ερευνητική σταδιοδρομία.

Οι δράσεις Marie Sklodowska-Curie, με προϋπολογισμό περίπου 6 δισ. ευρώ για τον Ορίζοντα 2020 (Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020) υποστηρίζουν την κινητικότητα των ερευνητών εντός και εκτός Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη. Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε οποιονδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του προγράμματος MSCA, όπως θα παρουσιαστούν από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο των προκηρύξεων 2014 και 2015 έχουν δοθεί 81 ευρωπαϊκές και 5 διεθνείς υποτροφίες σε  Έλληνες ερευνητές.

Ο Σύλλογος Υποτρόφων Marie Curie (MCAA) είναι ένας διεθνής μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2012 υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμμετοχή στον σύλλογο είναι ανοικτή σε όσους έχουν επωφεληθεί χρηματοδότησης από προγράμματα Marie Sklodowska-Curie, και οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 50.000 ερευνητές μέχρι σήμερα. Ο MCAA υποστηρίζει τη δικτύωση των υποτρόφων και τους παρέχει μια σειρά υπηρεσιών, όπως ευκαιρίες χρηματοδότησης, ενημέρωση σε θέματα έρευνας και πλατφόρμα εύρεσης θέσεων εργασίας. Ο Σύλλογος Υποτρόφων Marie Curie Ελλάδος (Greek Chapter of MCAA) ιδρύθηκε το 2015 με στόχο την προώθηση των δράσεων Marie Sklodowska-Curie στην Ελλάδα.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ για την έρευνα και καινοτομία, για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του (όπως το MSCA), υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της.

Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή στη διεύθυνση: http://www.ekt.gr/el/event-registration.

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση http://media.ekt.gr/live

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Σύλλογος Υποτρόφων Marie Curie Ελλάδος (Greek Chapter of Μarie Curie Alumni Association)