Το τεύχος που έχετε στα χέρια ή στην οθόνη σας έρχεται να παρουσιάσει το θέμα της σύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και τη σημασία που έχει η σχέση αυτή για την ενίσχυση της ανάπτυξης σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πορεία προς μια καλύτερη καθημερινότητα, με περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας και μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς περνάει μέσα από το κανάλι της μεταφοράς των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγική δραστηριότητα. Τα δημόσια χρηματοδοτούμενα ερευνητικά αποτελέσματα αποτελούν την πρώτη ύλη με την οποία αντιμετωπίζονται επιστημονικές και κοινωνικές προκλήσεις και πάνω στην οποία χτίζονται καινοτόμες ιδέες, βελτιώνεται η παραγωγικότητα και τελικά διασφαλίζεται το ευρωπαϊκό μοντέλο ποιότητας ζωής σε ένα διαρκώς και πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον.

Το ΕΚΤ, συνεπές προς τον θεσμικό του ρόλο ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης και ο φορέας που συλλέγει, οργανώνει και διαθέτει για χρήση την επιστημονική παραγωγή της χώρας, υπηρετεί αυτή τη σύνδεση μεταξύ έρευνας και επιχειρηματικότητας, από την αρχή της δημιουργίας του. Ο ρόλος του αυτός ενισχύεται σήμερα μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρει, ιδίως αυτές του Enterprise Europe Network-Ηellas, αλλά και μέσα από τη διαρκή υποστήριξη των δράσεων ανοικτής πρόσβασης και ενίσχυσης του δημόσιου τομέα (public domain). Η θεματική του παρόντος τεύχους αντανακλά αυτήν ακριβώς την προσέγγιση.

Η έναρξη του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος πλαισίου για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και Καινοτομίας "Ορίζοντας 2020" και η επίσημη ανακοίνωση των νέων οδηγιών για το Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό Ταμείο Επενδύσεων (ESIF) θέτουν την περιφερειακή ανάπτυξη στο επίκεντρο του σχεδιασμού και εφαρμογής της στρατηγικής για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Το σημαντικότερο ευρωπαϊκό φόρουμ διαλόγου για την περιφερειακή ανάπτυξη και καινοτομία, το συνέδριο WIRE 2014 (Εβδομάδα Καινοτόμων Περιφερειών στην Ευρώπη) διοργανώθηκε φέτος (12-13 Ιουνίου) στην Αθήνα από το ΕΚΤ σε συνεργασία με τη ΓΓΕΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το συνέδριο αποτέλεσε μία από τις κεντρικές εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή από τη διεθνή και την ελληνική κοινότητα και εξαιρετική επιτυχία.

Στο αφιέρωμα του παρόντος τεύχους παρουσιάζονται τα συμπεράσματα του συνεδρίου, που αναλύουν τις τρεις θεματικές ενότητες στις οποίες επικεντρώθηκε ο διάλογος και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για περιφερειακή ανάπτυξη την περίοδο 2014-2020, Επιχειρηματικότητα ως μοχλός για την καινοτομία στις περιφέρειες, Επιστημονική αριστεία, ανοικτά δεδομένα και αξιοποίηση της γνώσης για περιφερειακή ανάπτυξη.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε η Máire Geoghegan-Quinn, επίτροπος της ΕΕ για θέματα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης και κεντρική ομιλήτρια στο WIRE2014, μίλησε για τον Ορίζοντα 2020, τους στόχους του προγράμματος, και τα οφέλη που θα μπορούσε να εξασφαλίσει η Ελλάδα. Στο περιοδικό δημοσιεύονται ακόμη συνεντεύξεις του Dirk Pilat, Αναπληρωτή Διευθυντή στη Διεύθυνση Επιστήμης, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας του ΟΟΣΑ, του καθηγητή Rafael Rodriguez Clemente, Ανώτατου Συμβούλου Επιστημονικών Ερευνών στο Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο για την Έρευνα, και του Γιάννη Στοΐτση, συνιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Agro-Know.

Στο τεύχος αυτό παρουσιάζονται επίσης συνοπτικά τα αποτελέσματα της στατιστικής έρευνας για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αφορά, την τριετία 2010-2012. Η παραγωγή των στοιχείων αυτών από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο των δράσεων του για παραγωγή στατιστικών στοιχείων και δεικτών ΕΤΑΚ, επαναφέρει την Ελλάδα στον χάρτη των ευρωπαϊκών δεικτών για την Καινοτομία, μετά από 6ετη απουσία.

Μπορείτε ακόμη να διαβάσετε για σημαντικές δράσεις που υλοποιήθηκαν στη χώρα σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Με περισσότερες από 350 επιχειρηματικές συναντήσεις ολοκληρώθηκε η εκδήλωση MariMatch 2014 στον τομέα των ναυτιλιακών στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης "Ποσειδώνια 2014", που διοργάνωσε το Enterprise Europe Network-Hellas, το μεγαλύτερο δίκτυο της χώρας για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, συντονιστής του οποίου είναι το ΕΚΤ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν, επίσης, τρεις διαγωνισμοί με θέμα την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας και της ενσωμάτωσης της καινοτομίας: ο Α' κύκλος της πρωτοβουλίας "Μαζί στην Εκκίνηση!", ο διαγωνισμός Καινοτόμων Προϊόντων Διατροφής "Ecotrophelia 2014", και ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας ideatree.

Επιπλέον, παρουσιάζεται η νέα εφαρμογή, με το όνομα ΑΒΕΚΤ advancedSearch, για την ενίσχυση των εργασιών καταλογογράφησης και την αξιοποίηση online καταλόγων βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό που, αναπτύχθηκε και διατίθεται χωρίς κόστος για φορείς δημοσίου συμφέροντος από το ΕΚΤ.

Στον άξονα του ανοικτού και επαναχρησιμοποιήσιμου περιεχομένου υψηλής ποιότητας κινήθηκε η εκδήλωση "Europeana for Research and Tourism", η οποία συνδιοργανώθηκε από το EKT και τη Europeana. Αντικείμενό της οι σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και συστάσεις για την αξιοποίησή της τόσο στην προαγωγή της έρευνας, ιδίως στις ανθρωπιστικές επιστήμες, όσο και στη δημιουργία καινοτόμων τουριστικών υπηρεσιών.

Συνοψίζοντας, το παρόν τεύχος παρουσιάζει τις σημαντικότερες κατευθύνσεις και τις νέες τάσεις για την ανάπτυξη στις περιφέρειες με όχημα την αξιοποίηση της καινοτομίας, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της επιχειρηματικότητας και του ανοικτού περιεχομένου και δεδομένων.

 

Καλή ανάγνωση!

Δρ Εύη Σαχίνη

Διευθύντρια ΕΚΤ