Στο ΕΚΤ αποχαιρετούμε το 2019 κοιτώντας μπροστά με καινούργια αυτοπεποίθηση, πιστεύοντας ότι αυτά που μάθαμε όλα αυτά τα χρόνια μπορούν τώρα να εξελιχθούν και να αναδειχθούν ενισχύοντας το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. 

Το ΕΚΤ ήταν εξαρχής ένας καινοτόμος θεσμός πληροφόρησης με κεντρικό ρόλο στη διάχυση της γνώσης. Η αυτονόμηση και η υπαγωγή του στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήρθε σε μια στιγμή που το ΕΚΤ είχε κατανοήσει τις αναπτυξιακές του δυνατότητες και την αξία των δεδομένων που συλλέγει. Ο κόσμος των ποιοτικών δεδομένων, των καινοτόμων ιδεών και των δεικτών της ψηφιακής οικονομίας είναι ο δικός μας κόσμος.

Όπως αναδεικνύεται στο αφιέρωμα του τεύχους, το ΕΚΤ ήταν ψηφιακό από τη γέννησή του. Δεν κλείσαμε την επιστήμη της πληροφόρησης στους τέσσερις τοίχους μιας βιβλιοθήκης. Αντιθέτως, επιδιώξαμε να απελευθερωθεί και να διαδοθεί η πληροφορία που υπήρχε στις βιβλιοθήκες και στα αρχεία. 

Δημιουργήσαμε τα κατάλληλα εργαλεία για τη σωστή τεκμηρίωση και τη διασύνδεση των δεδομένων, και φροντίσαμε για την πλήρη αξιοποίηση της πληροφορίας, έτσι ώστε να μπορεί να την εντοπίσει ο τελικός χρήστης που τη χρειάζεται, από το αναγνωστήριο του ΕΚΤ ή το γραφείο του.

Σε αυτό το τεύχος φωτίζουμε την ιστορία του οργανισμού και κάποιες άγνωστες πτυχές της. Το ΕΚΤ πάντοτε ενδιαφερόταν για τη μεγάλη εικόνα και μάθαινε από το εξωτερικό περιβάλλον. Κατανοώντας σε βάθος τις αλλαγές που συντελούνται στην οικονομία και στην κοινωνία, δημιουργήσαμε συνθέσεις, αλλά τολμήσαμε και αναγκαίες υπερβάσεις. 

Δεν περιοριστήκαμε στον ρόλο του παθητικού αποδέκτη δεδομένων, η φιλοδοξία μας ήταν να συμβάλουμε στο να αλλάξει η ίδια η επικράτεια της γνώσης.

Στο περιβάλλον που κινούμαστε οι ταχύτητες είναι μεγάλες, όμως οι φιλοδοξίες είναι οργανωμένες. Δεν αφήνουμε προβλήματα να χρονίζουν. Ακολουθούμε οριζόντιες διαδικασίες και γραμμές επικοινωνίας, αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα με ταχύτητα και επιχειρησιακή επάρκεια.

Δίνουμε λύσεις έχοντας πάντα κατά νου το δημόσιο συμφέρον. Επιδίωξή μας είναι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ουσιαστικά αυτούς που δημιουργούν. Δίνουμε χώρο στις νέες ιδέες για το μέλλον των κοινωνιών και του πλανήτη.

Εμπνεόμαστε από τους πρωτοπόρους και μαθαίνουμε από αυτούς. Με τους απαιτητικούς και τους καινοτόμους, με αυτούς που εξερευνούν τις δυνατότητες της εποχής είμαστε σε διαρκή διάλογο.

Ευχόμαστε να συναντηθούν οι τροχιές μας σε μια παραγωγική και δημιουργική χρονιά.

Εύη Σαχίνη
Διευθύντρια ΕΚΤ