Η κυκλική οικονομία είναι ένα νέο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, το οποίο εστιάζει στην επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανανέωση και ανακύκλωση υφιστάμενων υλικών και προϊόντων, προκειμένου να παραταθεί ο κύκλος ζωής τους. Αντικαθιστώντας το γραμμικό μοντέλο "παραγωγή - κατανάλωση - απόρριψη", η κυκλική οικονομία ανταποκρίνεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και αποτελεί πλέον μια παγκόσμια τάση που υιοθετείται ολοένα και από περισσότερα κράτη. 

Στηριζόμενη στην οικονομία της γνώσης και της εξειδίκευσης, η κυκλική οικονομία αξιοποιεί και σέβεται τους φυσικούς πόρους, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, τροφοδοτεί τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Σε αυτό το νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης είναι αφιερωμένο το κύριο θέμα του τεύχους, στο οποίο εστιάζουμε στις ευρωπαϊκές δράσεις και προοπτικές, καθώς και στην εθνική στρατηγική για την προσαρμογή του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας στην ελληνική οικονομία.

Δύο παραδείγματα καινοτόμων εφαρμογών της έρευνας που πραγματοποιείται σε ελληνικά ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, και η οποία οδηγεί σε προϊόντα με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη, παρουσιάζονται σε αυτό το τεύχος. Πρόκειται για τις δράσεις του ερευνητικού έργου OLEFINE το οποίο εστιάζει στην αντικατάσταση των εντομοκτόνων με φερομόνες χαμηλού κόστους και φιλικές προς το περιβάλλον, και τη νέα σειρά "έξυπνων" μπαταριών λιθίου, μεγάλης ενεργειακής απόδοσης, για ηλεκτρικά οχήματα βιομηχανικής χρήσης.

Στο νέο μοντέλο οικονομίας, αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο η σημασία της κατοχύρωσης των εφευρέσεων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας οι οποίες αφορούν νέα προϊόντα, διαδικασίες και χρήσεις. Μια σημαντική εξέλιξη που διευκολύνει αυτήν την κατοχύρωση, είναι η νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα που παρέχει πλέον ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Η βιώσιμη ανάπτυξη ευνοεί και τις συνέργειες και συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για την ανάδειξη και την επιβράβευση της συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο, ένας νέος θεσμός βραβείων υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Τα Bridges Awards στοχεύουν στην ενθάρρυνση και ανάδειξη του δημιουργικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας όπου και αν βρίσκεται, στην ενίσχυση των δεσμών των Ελλήνων ή ελληνικής καταγωγής επιστημόνων, επαγγελματιών και επιχειρηματιών που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό με την Ελλάδα, στην αύξηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων και υπηρεσιών τους, και στη δημιουργία συνθηκών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας.

Αν είστε λοιπόν, επιχειρηματίας ή ερευνητής μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2019. 

Για τα αμοιβαία οφέλη που προκύπτουν από τη διασύνδεση των Ελλήνων οπουδήποτε και αν βρίσκονται, καθώς και για τις εμπειρίες τους στο διεθνές επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον, μιλούν στο περιοδικό η Αναστασία Χρανιώτη (Project Leader στον ολλανδικό οργανισμό Deltametropolis) και ο Aριστείδης Κατσιώρχης (Μanager Τεχνολογίας στη Royal Philips Ολλανδίας).

Τέλος, και στο παρόν τεύχος παρουσιάζουμε τα όσα συζητήθηκαν σε σημαντικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε ή συμμετείχε το ΕΚΤ το προηγούμενο διάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στον Κύκλο Διαλέξεων "Μεγάλα Δεδομένα, Νέα Μέσα, Ζητήματα Τεκμηρίωσης: Μαθαίνοντας από πρωτοπόρα εγχειρήματα", όπου το κοινό είχε την ευκαιρία να ακούσει 4 διαφορετικές προσεγγίσεις από 4 διακεκριμένους ομιλητές σε 4 δίωρες διαλέξεις-συζητήσεις. Διακεκριμένοι ομιλητές, προερχόμενοι από τις ανθρωπιστικές & κοινωνικές επιστήμες και τις θετικές επιστήμες, προσέγγισαν από διαφορετικές πλευρές το θέμα της παραγωγής Μεγάλων Δεδομένων από τη ραγδαία ανάπτυξη και χρήση του διαδικτύου και των Νέων Μέσων, καθώς και τις κοινωνικές προεκτάσεις του μετασχηματισμού αυτών των δεδομένων σε έγκυρη και τεκμηριωμένη γνώση.

Καλή ανάγνωση!
Μαργαρίτης Προέδρου
Αρχισυντάκτης