Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με τις γνώσεις του και την ερευνητική του δραστηριότητα συμβάλει ενεργά στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η στήριξη συνεπώς των νέων ερευνητών είναι απαραίτητη για τη μετάβαση σε μια οικονομία έντασης γνώσης και σχετικές δράσεις εντάσσονται πλέον σε κάθε ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική. 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) με τη δραστηριότητά του αναδεικνύει τις επιδόσεις των νέων ερευνητών στο εθνικό σύστημα έρευνας και καινοτομίας και στην οικονομία. Με δείκτες, έρευνες και μελέτες, το ΕΚΤ συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάδειξη της συμβολής των δημόσιων χρηματοδοτικών παρεμβάσεων στη συγκράτηση ανθρώπινου δυναμικού, στη δικτύωση των Ελλήνων επιστημόνων στην Ελλάδα και τον κόσμο, και στην καταγραφή της κινητικότητας των διδακτόρων.

Το κύριο θέμα του τεύχους είναι αφιερωμένο στις δράσεις στήριξης των νέων ερευνητών, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και στις νέες μελέτες αξιολόγησης αυτών των δράσεων, τις οποίες εκπόνησε το ΕΚΤ. Στο αφιέρωμα παρουσιάζονται πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία για το προφίλ των νέων ερευνητών και επιστημόνων που συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις, καθώς και για τη συνεισφορά των δράσεων στην απόκτηση ακαδημαϊκής και ερευνητικής εμπειρίας και στη δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος στήριξης του ερευνητικού δυναμικού.

Η ελληνική έρευνα και καινοτομία συνεχίζει την ανοδική της πορεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αναδεικνύεται και από μελέτες και στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΕΚΤ. Το ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανέρχεται στο 57,7% για την τριετία 2012-2014, και η Ελλάδα καταλαμβάνει πλέον την 9η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Όσον αφορά τις δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης, το ποσοστό αυτών των δαπανών επί του ΑΕΠ ανέρχεται στο 1,13% για το 2017 (σχεδόν διπλάσιο από το ποσοστό 0,58% που ήταν το 2007), με το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ να ανέρχεται στο 2,07%.

Μάλιστα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να διευρυνθεί η συμμετοχή των Ελλήνων επιστημόνων και ελληνικών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας στα πειράματα του CERN, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών και Σωματιδιακής Φυσικής. Σχετική συνάντηση μεταξύ της Προέδρου του CERN U. Bassler και του Αν. Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Κ. Φωτάκη, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα, και έθεσε τις βάσεις προς αυτή
την κατεύθυνση.

Μια ελληνική εταιρεία που αξιοποίησε την τεχνογνωσία του CERN στον τομέα της υπολογιστικής προσομοίωσης και διακρίνεται πλέον διεθνώς είναι η FEAC Engineering. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό μας, ο Σωτήρης
Κόκκινος, Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, μιλάει για τη σημασία του να τολμάς επιχειρηματικά στην Ελλάδα και για τη σημαντική βοήθεια των Ελλήνων του εξωτερικού στην εξωστρέφεια μιας ελληνικής
εταιρείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνέντευξη του Κωνσταντίνου Δανιήλ Τσαβδαρίδη (Αναπληρωτή Καθηγητή στο Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Leeds), o οποίος μοιράζεται τις σκέψεις του για περαιτέρω συνεργασία με την ελληνική βιομηχανία, μέσα από την προσφορά τεγνογνωσίας, και τονίζει την αναγκαιότητα συνεργασία μεταξύ της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας, με τη στήριξη του κράτους.

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε αυτό το τεύχος στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, η οποία γιόρτασε τα 10 χρόνια λειτουργίας της, και στον σημαντικό ρόλο του ΕΚΤ ως διαπιστευμένου Εθνικού Συσσωρευτή
Πολιτιστικών Δεδομένων. Έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 500.000 ψηφιακά πολιτιστικά τεκμήρια από 59 ελληνικούς φορείς πολιτισμού, το ΕΚΤ διαθέτει ήδη περισσότερα από 175.000 από αυτά στη Europeana, συμβάλλοντας έτσι στη διεθνή προβολή και την επανάχρηση του ελληνικού περιεχόμενου. 

Καλή ανάγνωση!
Μαργαρίτης Προέδρου
Αρχισυντάκτης