Το τεύχος του "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία" που ξεφυλλίζετε είναι η 100η  έκδοση ενός περιοδικού που με τη συνεχή του παρουσία, από τον Ιανουάριο του 1996, αναδεικνύει και προβάλλει την ελληνική έρευνα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα.

Επιτεύγματα ελληνικών ερευνητικών ομάδων, νέες τεχνολογίες & καινοτόμα προϊόντα, προγράμματα χρηματοδότησης, δείκτες & στατιστικά, διαγωνισμοί, εκδηλώσεις και συνέδρια, εντάσσονται στην πλούσια θεματολογία του περιοδικού του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, που για 20 χρόνια αποτυπώνει την εξέλιξη εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για την έρευνα και την καινοτομία.

Αποτελεί, έτσι, σήμερα το μακροβιότερο ελληνικό περιοδικό σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, που εκδίδεται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, παρέχοντας έγκυρη και σε βάθος πληροφόρηση με συνέπεια και ποιότητα. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας παραμένει η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της έρευνας & καινοτομίας στην ανάπτυξη, η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα επιστήμης, αλλά και η ενημέρωση-κινητοποίηση της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας για συμμετοχή σε προγράμματα, διεθνή δικτύωση, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.  

Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) κατέχει πρωταρχικό ρόλο στη συγκέντρωση και διάχυση της επιστημονικής πληροφορίας. Το 1992 λειτουργεί ως Εθνικό Εστιακό Σημείο για το κοινοτικό Πρόγραμμα IMPACT (Ιnformation Market Policy Actions), εισάγοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους όρους "ψηφιακό περιεχόμενο" και "Κοινωνία της Πληροφορίας". Την ίδια χρονιά αναλαμβάνει το έργο "Πειραματική υλοποίηση και λειτουργία ενός Πιλοτικού Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής αποτελεσμάτων έρευνας" (VALUE/HERA) με στόχο τη σύνδεση έρευνας και παραγωγής, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1995, αναλαμβάνει τον συντονισμό του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας (μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου των Innovation Relay Centers).

Σε αυτό το πλαίσιο, τον Ιανουάριο του 1996 εκδίδεται το πρώτο τεύχος του "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία", με ύλη που περιλαμβάνει νέες τεχνολογίες, αποτελέσματα ερευνητικών έργων, προκηρύξεις του 4ου Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα, πληροφορίες για συνέδρια & ημερίδες.

Τα επόμενα χρόνια, το ΕΚΤ ορίζεται Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ για έρευνα & καινοτομία, ενώ το 2008 αναλαμβάνει τον συντονισμό του Enterprise Europe Network-Hellas, του μεγαλύτερου δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της χώρας, μέλους ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας με παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες. Παράλληλα, από το 2002 το ΕΚΤ αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της πολιτικής της Ανοικτής Πρόσβασης στη γνώση, προβάλλοντας, μέσα από το περιοδικό, σχετικές εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες.

Στην πορεία των τευχών, η ύλη του περιοδικού εμπλουτίζεται με καινούριες ενότητες και περιεχόμενο, νέοι συνεργάτες ενισχύουν τη συντακτική ομάδα, η ανάδειξη διαδικτυακών συνδέσμων σε έγκυρες πηγές επιτρέπει τη σε βάθος διερεύνηση των θεμάτων. Ξεχωριστή θέση στην ύλη του περιοδικού καταλαμβάνουν τα 87 εκτενή αφιερώματα και οι 106 συνεντεύξεις με διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ερευνητές και καθηγητές, στελέχη ελληνικών φορέων και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με την πάροδο των ετών διευρύνεται συνεχώς η οικογένεια των αποδεκτών του περιοδικού. Πανεπιστήμια, Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία και Κέντρα Τεκμηρίωσης, Φορείς Δημοσίου Τομέα, αλλά και όσοι ενδιαφέρονται να έχουν μια χρηστική και ολοκληρωμένη ενημέρωση σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, λαμβάνουν σήμερα το περιοδικό στην έντυπη μορφή. Παράλληλα, η ηλεκτρονική του μορφή, που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ενημερωτικής προσπάθειας, αποστέλλεται σε περισσότερους από 30.000 αποδέκτες.

Σε μια εποχή που η πληθώρα πηγών (έντυπων και διαδικτυακών) καθιστά πιο αναγκαία από ποτέ την έγκυρη και τεκμηριωμένη χρηστική ενημέρωση, η συνεχής βελτίωση της έκδοσης αποτελεί προτεραιότητά μας. Παράλληλα με την έντυπη μορφή, σύντομα θα είναι διαθέσιμη η νέα ιστοσελίδα του περιοδικού. Εκεί ο αναγνώστης θα μπορεί να βρει συγκεντρωμένα όλα τα τεύχη του περιοδικού, και ειδικότερα τα αφιερώματα και τις συνεντεύξεις, με δυνατότητες αναζήτησης περιεχομένου, ξεφυλλίσματος και πρόσβασης σε πολυμεσικό περιεχόμενο, συνδυάζοντας πηγές από όλες τις ηλεκτρονικές εκδόσεις και ιστοτόπους του ΕΚΤ.

Καθοριστικό ρόλο στη διαχρονική εξέλιξη του περιοδικού έχετε εσείς οι αναγνώστες που στηρίζετε αυτή την έκδοση. Σε αυτή λοιπόν τη νέα περίοδο που συνδυάζει το έντυπο με το ψηφιακό περιεχόμενο, περιμένουμε τις ιδέες και τις προτάσεις σας. Δέσμευσή μας είναι το περιοδικό να παραμείνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον Έλληνα ερευνητή, καθηγητή, φοιτητή, επιχειρηματία.

Μαργαρίτης Προέδρου
Αρχισυντάκτης
"Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία"