Σε μια εποχή που η αύξηση των επενδύσεων για έρευνα και καινοτομία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιβράβευση και προβολή των ερευνητικών επιτευγμάτων ενισχύει την επικοινωνία ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία.

Τα ευρωπαϊκά βραβεία Descartes, στα οποία είναι αφιερωμένο το βασικό θέμα αυτού του τεύχους, αποτελούν μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη δημόσια αναγνώριση έργων που αναδεικνύουν την ερευνητική συνεργασία και την επιστημονική αριστεία.

Παράλληλα, επιβραβεύουν προσπάθειες φορέων ή ατόμων που συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη δημόσια κατανόηση της επιστήμης από το ευρύ κοινό.

Για τα επιτεύγματά τους, τα μελλοντικά τους σχέδια, αλλά και το πώς βλέπουν το ρόλο των επιστημόνων στην κοινωνία μιλούν στο "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία" τρεις από τους νικητές των βραβείων Descartes 2004, ο καθ. Howard Trevor Jacobs, ο καθ. Anders Karlsson και ο Sir David Attenborough.

Η προβολή επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων αποτελεί έναν από τους στόχους και του νέου δικτυακού τόπου "Έρευνα και Καινοτομία" του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Ο δικτυακός τόπος φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο ενημέρωσης της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με δράσεις έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Σε αυτό το τεύχος παρουσιάζονται ακόμη δύο σημαντικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Πρόκειται για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα διακυβερνητικής συνεργασίας στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας COST, που συμπλήρωσε 30 χρόνια λειτουργίας, και για το Ελληνικό Δίκτυο Κέντρων Κινητικότητας Ερευνητών, που παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης σε ερευνητές που ενδιαφέρονται είτε να έρθουν στην Ελλάδα για την εξέλιξη της επιστημονικής τους σταδιοδρομίας, είτε να μετακινηθούν σε άλλες χώρες.

Διαβάστε επίσης για το πρόγραμμα SARA, που αφορά την προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, αλλά και για μια νέα ιστορία επιτυχίας του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας, που αφορά την επίτευξη επιχειρηματικής συμφωνίας μεταξύ ελληνικής και ιταλικής εταιρείας πληροφορικής, με την αξιοποίηση και προσαρμογή στην ελληνική αγορά ενός προηγμένου συστήματος ΕRP. 

Ενημερωθείτε, ακόμη, από τους σχετικούς πίνακες για καινοτόμες τεχνολογίες (προσφορά/ζήτηση) από όλη την Ευρώπη, τις δυνατότητες αναζήτησης τεχνολογιών στο διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας, καθώς και για τις νέες προκηρύξεις του 6ου Προγράμματος Πλαισίου για την έρευνα.

Καλή ανάγνωση