Η καινοτομία παίζει κομβικό ρόλο στη διαδικασία οικονομικού και κοινωνικού ανασχηματισμού. Οι λόγοι είναι πολλοί και σχετίζονται τόσο µε την παγκοσμιοποιημένη φύση της οικονομίας, που απαιτεί τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, όσο και µε την ανάγκη αντιμετώπισης των κοινωνικών προκλήσεων που η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει.

Η έρευνα που παρουσιάζεται στο αφιέρωμα αυτού του τεύχους, είναι η πρώτη μετά το 2006 για την Ελλάδα και αποτελεί την επίσημη έρευνα για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις (Community Innovation Survey) που διεξάγεται σε όλες τις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διενεργήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, που από το 2012 µε απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, έχει αναλάβει την παραγωγή των επίσημων στατιστικών στοιχείων για την Έρευνα & Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα, µε τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Αρχικά παρουσιάζεται η συνολική μελέτη που αφορά το σύνολο της χώρας, σχεδόν 15.000 επιχειρήσεις µε 10 ή περισσοτέρους εργαζομένους, σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που ερευνώνται στο πλαίσιο της έρευνας.

Επίσης, το ΕΚΤ ανέλυσε και παρουσιάζει τους δείκτες καινοτομίας για τρεις σημαντικούς επιχειρηματικούς κλάδους: τον Κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, τον κλάδο Τροφίμων & Ποτών και τον Φαρμακευτικό Kλάδο.

Διαβάστε, επίσης, για την ελληνική συμμετοχή την περίοδο 2007-2013 σε ερευνητικά έργο στο πλαίσιο του Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council) και του Προγράμματος στον τομέα της Υγείας, καθώς και τον αντίκτυπό τους στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Στην ενότητα "Προωθώντας την Επιχειρηματικότητα" διαβάστε για τα αποτελέσματα διαγωνισμών και εκδηλώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων με σκοπό την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Ο 5ος Διαγωνισμός "i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία" σημείωσε ρεκόρ συμμετοχών και καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις, ενώ περισσότερες από 200 διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στη διεθνή εκδήλωση "European Maritime Day 2015 - Matchmaking event".

Στο τεύχος παρουσιάζεται ο νέος δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης Επιστήμης Τεχνολογίας Πολιτισμού του ΕΚΤ, ο οποίος λειτουργεί με νέα εμφάνιση και αισθητική, αλλά και ανανεωμένο περιεχόμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης των βασικών δικτυακών τόπων του ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένου και του κεντρικού δικτυακού τόπου.

Στην βιβλιοθηκονομική κοινότητα της χώρας απευθύνεται και η ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, η βιβλιογραφική βάση δεδομένων που παρέχει άμεση ενημέρωση για νέες εκδόσεις βιβλίων στην Ελλάδα, με νέες λειτουργίες και χαρακτηριστικά που την καθιστούν πλέον αξιοποιήσιμη από όλες τις βιβλιοθήκες της χώρας. Το ΕΚΤ προχώρησε στη μετατροπή με βάση σύγχρονα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα (UNIMARC μορφή) τoυ βιβλιογραφικού καταλόγου της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ και στη διάθεση της μέσω της πύλης "η Αργώ". 

Στο περιοδικό παραχώρησε συνέντευξη ο Alastair Dunning, υπεύθυνος ανάπτυξης της Europeana Research, πρωτοβουλία της Europeana που στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πολιτιστικού αποθέματος στην επιστημονική έρευνα, ο οποίος μίλησε για τους στόχους της Europeana Research, πώς εντάσσεται στο ευρύτερο οικοσύστημα υπηρεσιών της Europeana, καθώς και για τα οφέλη που προκύπτουν για τους ερευνητές.

Σε αυτό το τεύχος μπορείτε να διαβάσετε για τον ρόλο των δεδομένων στην επιστήμη, την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργικότητα, όπως παρουσιάστηκε και αναλύθηκε από ειδικούς ομιλητές στον κύκλο ομιλιών "Δεδομένα και Κοινωνία" που διοργάνωσε το ΕΚΤ στο πλαίσιο των Μορφωτικών Εκδηλώσεων του ΕΙΕ.

Ενημερωθείτε, ακόμη, για τις προοπτικές και τα πλεονεκτήματα της Ανοικτής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπως συζητήθηκαν σε ημερίδα από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet), στο πλαίσιο της διεθνούς Εβδομάδας Ανοικτής Εκπαίδευσης 2015, με την υποστήριξη του ΕΚΤ. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν δράσεις, πρωτοβουλίες και έργα που αφορούν την Ανοικτή Εκπαίδευση, όπως η νέα πύλη αναζήτησης ελληνικών ανοικτών μαθημάτων opencourses.gr.

Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για το νέο ψηφιακό αποθετήριο του πολιτικού Αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη, το οποίο διατίθεται ελεύθερα στο Διαδίκτυο μέσα από τις ψηφιακές υποδομές του ΕΚΤ, με σημαντικό περιεχόμενο της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας.

Τέλος, μάθετε λεπτομέρειες για την πιλοτική δράση για τη χρηματοδότηση, μέσω του ευρωπαϊκού έργου Openaire 2020, δημοσιεύσεων με Ανοικτή Πρόσβαση που απορρέουν από έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου που έχουν ολοκληρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Καλή ανάγνωση!