Εθνικό πρόγραμμα αριστείας για την ενθάρρυνση της χρηματοδότηση διεπιστημονικών κοινοπραξιών

Anton Anton

Ειδικός Γραμματέας, Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Ρουμανίας

Τεύχος 50 | Σεπ.-Οκτ. 2005

Συνέντευξη

Η υλοποίηση ενός εθνικού προγράμματος αριστείας για την έρευνα από τη ρουμανική κυβέρνηση έχει ως στόχο την εξοικείωση των ερευνητικών ομάδων με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, ενθαρρύνοντας τη χρηματοδότηση διεπιστημονικών κοινοπραξιών.

Παράλληλα, o νέος τρόπος on-line αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων αποσκοπεί στην πιο άμεση και αξιοκρατική επιλογή των καλύτερων έργων.

Τα παραπάνω επισημαίνει ο Anton Anton, Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας της Ρουμανίας και Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Επιστημονικής Έρευνας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό κόμβο της CORDIS, στον Μαργαρίτη Προέδρου, μετά την πρόσφατη συνάντηση στην Αθήνα των Υπουργών Επιστημών και Τεχνολογίας των κρατών - μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου (OΣΕΠ).

 

 

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ