Το 7ο ΠΠ συμβάλλει στην αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών και των προκλήσεων κάθε χώρας

András Siegler

Director, Directorate 'International Scientific Cooperation'

Τεύχος 50 | Σεπ.-Οκτ. 2005

Συνέντευξη

Τα Σχέδια Δράσης για τη διεθνή επιστημονική συνεργασία αποτελούν μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της ΕΕ για την προώθηση του διαλόγου και τον καθορισμό πολιτικών στον τομέα της έρευνας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει την επονομαζόμενη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, μια σημαντικότατη πολιτική με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης τρίτων χωρών που συνορεύουν με το ανατολικό και το νότιο άκρο της ΕΕ.

Τα παραπάνω επισημαίνει ο Andras Siegler, Διευθυντής της Διεύθυνσης "Διεθνής Επιστημονική Συνεργασία" (Γ. Δ. Έρευνας) σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό κόμβο της CORDIS, στον Μαργαρίτη Προέδρου, μετά την πρόσφατη συνάντηση στην Αθήνα των Υπουργών Επιστημών και Τεχνολογίας των κρατών - μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ