Η φιλοσοφία του "ελέγχου" του Internet είναι αμφιλεγόμενη