Ο Έλληνας επιχειρηματίας δεν πρέπει να φοβάται να έρθει σε επαφή με τους φορείς παροχής πληροφόρησης και βοήθειας προς τις ΜΜΕ

Γ. Τσιλιμπάρης

Υπεύθυνος, τομέας "Δίκτυα και Μεταφορά Τεχνολογίας", ΓΔ ΧΙΙΙ

Τεύχος 14 | Απρ.-Ιούν. 1999

Συνέντευξη

Συνέντευξη με τον κ. Γ. Τσιλιμπάρη, ΓΔ ΧΙΙΙ, για το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ