Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Μια πρωτοβουλία για τη διασύνδεση όλων των Ελλήνων

Θέματα όπως η φυγή των πτυχιούχων, η αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης όσον αφορά στο επιστημονικό δυναμικό της Ελλάδας, το brain drain, και τα χαρακτηριστικά της νεομετανάστευσης είναι μόνιμη επωδός στα χείλη αρμοδίων, φορέων, αλλά και των ίδιων των νέων ανθρώπων τους οποίους επηρεάζουν άμεσα. Πολλές πρωτοβουλίες, επίσημες και μη, έχουν μιλήσει για αντιμετώπιση του brain drain, δεν έχουν όμως εστιάσει στην άμεση διασύνδεση και λειτουργική δικτύωση των Ελλήνων μεταξύ τους, αυτών που έχουν φύγει για το εξωτερικό με όσους παραμένουν στην Ελλάδα: με άλλα λόγια στη δρομολόγηση μιας καταρχήν "εικονικής επιστροφής" των Ελλήνων του εξωτερικού, μέσω της διασύνδεσης μεταξύ τους, αλλά και με τους Έλληνες που μένουν στη χώρα, με απώτερο όμως σκοπό την επιστροφή τους.
Στη βάση αυτής της λογικής δημιουργήθηκε η πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας", την οποία υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) στη βάση σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Στο αφιέρωμα του τεύχους αυτού παρουσιάζεται η πρωτοβουλία, οι στόχοι της, το όραμα της, οι έως τώρα δράσεις, καθώς και επιλεγμένες συνεντεύξεις με επιστήμονες, επαγγελματίες και επιχειρηματίες που διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας: Ο Στρατής Καμάτσος, ιδιοκτήτης επιχείρησης ελαιολάδου, ο Θεμιστοκλής Σαψής, Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του πανεπιστημίου MIT της Μασαχουσέτης, ο Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Accenture Ελλάδας, οι Αθηνά Ντόβα - Ηλίας Βαρθολομαίος, συνιδρυτές της start-up εταιρείας Owiwi, καθώς και ο Αναστάσης Σταμάτης- Πολιτικός Μηχανικός στο Μπέρμινχαμ-Συντονιστής Συνεργασιών Πανελλαδικής Εκστρατείας Let's Do It Greece, μιλούν για τη δραστηριότητά τους αλλά και για τις "γέφυρες" επικοινωνίας που μπορούν να χτίσουν οι Έλληνες όλου του κόσμου.

Συνεργασίες

Ενημέρωση για Ευκαιρίες

Χαρτογράφηση ανθρώπινου δυναμικού 

Ιστορίες δικτύωσης

Ο ρόλος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Οι δράσεις της πρωτοβουλίας

Η πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας", με σύνθημα "Η γνώση γεφυρώνει την απόσταση", είναι προσανατολισμένη στην επαναπροσέγγιση του θέματος της φυγής των Ελλήνων στο εξωτερικό. Το μέσο για να γίνει κάτι τέτοιο είναι η ανάδειξη του στοιχείου της δικτύωσης των Ελλήνων όλου του κόσμου, που θα έχει ως συνέπεια τη συνδιαμόρφωση, με απτό τρόπο, του μέλλοντος της χώρας αλλά και της αλληλοϋποστήριξης σε επιστημονικό, επαγγελματικό κι επιχειρηματικό επίπεδο. Η αλληλοϋποστήριξη αυτή υπηρετεί όχι μόνο τα συνεργαζόμενα μέρη, αλλά και την ανάπτυξη της χώρας συνολικά.

Όραμα & Αποστολή

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι, με ρεαλιστική και ευρηματική ματιά, να φέρει κοντά το αδιαμφισβήτητα υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας και να δημιουργήσει δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα σε όσους το συναποτελούν. Μέσω της δικτύωσης των Ελλήνων ενισχύεται η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, διασφαλίζοντας ότι οι Έλληνες που συμμετέχουν γίνονται μέρος μιας κοινής προσπάθειας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το επιστημονικό δυναμικό της χώρας στο εξωτερικό αποκτά άμεσα ενεργό ρόλο στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, αποτελώντας κόμβο παραγωγικών και καινοτόμων διεθνών κέντρων.

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας που βρίσκεται εκτός Ελλάδος, δεν πρόκειται, τουλάχιστον στην πλειοψηφία του, να επιστρέψει σύντομα πίσω, οι "Γέφυρες" μεταθέτουν την ουσία της συζήτησης, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, από την "επιστροφή" στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών των Ελλήνων του εξωτερικού και στη διασύνδεση τους με τη χώρα. Οι Έλληνες που ζουν κι εργάζονται εκτός της χώρας έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια εθνική προσπάθεια που είναι προσανατολισμένη τόσο στο δικό τους όφελος όσο και στων Ελλήνων που ζουν στη χώρα. Εστιάζοντας σε μια τέτοια θετική προοπτική και με τη διαρκή βελτίωση των δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας, επωφελούνται οι συμμετέχοντες στο δίκτυο αλλά και, σε δεύτερο και ουσιαστικό επίπεδο, η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

www.knowledgebridges.gr: Μια διαδραστική πλατφόρμα δικτύωσης
Με σκοπό την εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων σχεδιάστηκε η πλατφόρμα www.knowledgebridges.gr, η οποία στηρίζεται σε τρεις άξονες:
1) τη δικτύωση και τη συνεπακόλουθη επίτευξη συνεργασιών μέσω της δημιουργίας ενός παγκόσμιου δικτύου Ελλήνων επιστημόνων, επαγγελματιών και επιχειρηματιών,
2) την ενημέρωση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και
3) τη χαρτογράφηση των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό.
Με στόχο την παράλληλη εξυπηρέτηση των παραπάνω αξόνων, η πρωτοβουλία επιδιώκει να παράσχει, μέσω της ολοκληρωμένης και έγκυρης ενημέρωσης για χρηματοδοτήσεις και υποτροφίες, όλα τα δεδομένα στους Έλληνες της Ελλάδας και του εξωτερικού, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν ή να δώσουν μια δυναμική ώθηση στην ήδη υπάρχουσα δραστηριότητα τους και, σε δεύτερο επίπεδο, μέσω της εγγραφής στην πλατφόρμα, να ενισχύσουν περαιτέρω τη δραστηριότητα τους αυτή, αναζητώντας νέες επαφές και συνεργασίες με πολυεπίπεδα οφέλη. 

Συνεργασίες

Οι "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" παρέχουν, μέσω της εγγραφής στην πλατφόρμα και της δημιουργίας μιας ψηφιακής ανοικτής κοινότητας, την ευκαιρία για άμεση δικτύωση και πιθανή σύναψη συνεργασίας, μεταξύ Ελλήνων επιστημόνων και ερευνητών, επαγγελματιών, επιχειρηματιών, στελεχών μιας σειράς φορέων. Οι συνεργασίες που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν, μπορεί να έχουν πολλές διαστάσεις:

- Δημιουργία δικτύων πρώτου επιπέδου μεταξύ ατόμων με παρόμοια δραστηριότητα για τη δρομολόγηση συνεδρίων, εκδηλώσεων, ομαδικών δραστηριοτήτων, προτάσεων κ.ο.κ., που προωθούν δεσμούς διεθνούς συνεννόησης και βοηθούν την εξέλιξη της επιστημονικής δραστηριότητας, των επαγγελματικών δράσεων και της επιχειρηματικότητας.

- Εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας ή συνεργασίας και σε ευρωπαϊκές ερευνητικές προσπάθειες ή επενδύσεις. Επίσης, εύρεση ευκαιριών για συμμετοχή σε διακρατικά επιστημονικά, επαγγελματικά και επιχειρηματικά δίκτυα. Έλληνες επιστήμονες/επαγγελματίες/επιχειρηματίες οπουδήποτε στον κόσμο μπορούν να προσκαλέσουν αμοιβαία τα μέρη της συνεργασίας να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο δίκτυο στη χώρα που μένουν. Ο εντασσόμενος στο δίκτυο μπορεί να βρει νέες, πολύτιμες για τη δραστηριότητα του, πληροφορίες και ευκαιρίες και να προσφέρει τη δική του εμπειρία και τεχνογνωσία.

- Mentoring/συμβουλευτική/καθοδήγηση από ανθρώπινο εξειδικευμένο προσωπικό του εξωτερικού σε εγχώριες επιχειρήσεις ή μεμονωμένους επαγγελματίες που θέλουν να αναπτύξουν κάποια νεοφυή επιχείρηση, να δώσουν εξωστρέφεια στην υπάρχουσα δραστηριότητα τους ή να τη διαμορφώσουν σε διεθνή πρότυπα.

- Συμβουλευτική από Έλληνες της χώρας σε Έλληνες του εξωτερικού που επιθυμούν να εισάγουν στη χώρα μία διεθνή υπηρεσία/προϊόν και προώθηση/πώληση τέτοιων προϊόντων.

- Σύναψη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων/πανεπιστημίων, ακαδημαϊκών φορέων ανά τον κόσμο με εξειδίκευση σε συγκεκριμένα ερευνητικά αντικείμενα και ανταλλαγή επαγγελματικών επισκέψεων μέσα από εισηγήσεις της μίας ή της άλλης πλευράς σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια/φορείς/εταιρείες/επιχειρήσεις.

- Εξεύρεση επιχειρήσεων στο εξωτερικό που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν μια καινοτόμο ιδέα στην Ελλάδα.

Ενημέρωση για Ευκαιρίες

Σε ερευνητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, παρέχεται ενημέρωση για όλες τις διαθέσιμες υποτροφίες στην Ελλάδα, είτε αυτές αφορούν υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές α’ (μάστερ) και β’ κύκλου (διδακτορικό), είτε υποτροφίες σε επίπεδο μεταδιδακτορικής έρευνας.

Η πλατφόρμα παρέχει, επίσης, μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες και προγράμματα, για νέους Έλληνες που θέλουν να ξεκινήσουν μια δική τους δραστηριότητα, για Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι επιθυμούν να εξετάσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες στην Ελλάδα ή για επιχειρηματίες/επαγγελματίες που θέλουν να διερευνήσουν εναλλακτικές ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Συνολικά, η πλατφόρμα φιλοδοξεί να λειτουργεί ως ένα πρώτο σημείο πληροφόρησης για όλα τα προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας ή της επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή/και εθνικούς πόρους. Στόχος είναι η διευκόλυνση των νέων επιστημόνων/επιχειρηματιών και στελεχών άλλων φορέων, για τον εντοπισμό της κατάλληλης ευκαιρίας χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, καθώς και η πληρέστερη και άμεση διάχυση αυτής της πληροφορίας, καθώς και των πληροφοριών σε σχέση με τις υποτροφίες.

Η ανάδειξη, οργάνωση, κωδικοποίηση και διασύνδεση της πληροφόρησης που παρέχεται, συνδυάζεται με ένα φιλικό προς τον χρήστη τρόπο ανάπτυξης της πλατφόρμας και πλαισιώνεται με υπηρεσίες που θα βοηθήσουν στην αξιοποίησή της.

Χαρτογράφηση ανθρώπινου δυναμικού 

Μέσα από την πλατφόρμα γίνεται προσπάθεια για τη χαρτογράφηση των Ελλήνων του εξωτερικού, προκειμένου να αποτυπωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χαρακτηριστικά των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού, οι ανάγκες τους και οι προοπτικές τους. Η χαρτογράφηση αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο προκειμένου να γίνουν καλύτερα γνωστά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες αλλά και οι ανάγκες του ελληνικού έμψυχου δυναμικού ανά τον κόσμο. Στοχεύει επίσης να επανασυστήσει την Ελλάδα με τους Έλληνες και να βοηθήσει στην αμοιβαία συνεργασία και κατανόηση των Ελλήνων μεταξύ τους.

Ιστορίες δικτύωσης

Σημαντική ενότητα της πλατφόρμας των "Γεφυρών" αποτελούν οι ιστορίες των Ελλήνων της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίες μπορεί να λειτουργήσουν σαν ερέθισμα για έμπνευση, παρέχοντας επιπλέον κίνητρα στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει στην πλατφόρμα. Στον ιστότοπο παρουσιάζονται περιπτώσεις τόσο καταξιωμένων επιστημόνων, επαγγελματιών και επιχειρηματιών που διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όσο και περιπτώσεις νέων ανθρώπων που ξεκινούν τη δραστηριότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, ελπίζοντας ότι θα τα καταφέρουν, παρά τις μεγάλες δυσκολίες. Η έμφαση σε όλες τις περιπτώσεις δίνεται σε εκείνους που "δικτυώνουν" μέσα από τη δραστηριότητα τους Έλληνες όπου κι αν βρίσκονται.

Υπό σχεδιασμό βρίσκεται και μια νέα ενότητα, με επιτυχημένα παραδείγματα δικτυώσεων Ελλήνων, οι οποίοι κατόρθωσαν, μέσω της πρωτοβουλίας να έρθουν σε επαφή, να ανταλλάξουν ιδέες και να βρουν τρόπους συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτό έδωσαν νέα πνοή στην επιστημονική, επαγγελματική και επιχειρηματική τους δραστηριότητα, η οποία απέκτησε διεθνή επιρροή και αντίκτυπο.

Ο ρόλος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (http://mindev.gov.gr) έχει ως βασική του αποστολή τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας με στόχους την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας της οικονομίας, καθώς και την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το Υπουργείο έχει συστήσει το Αναπτυξιακό Συμβούλιο, γεγονός που σηματοδοτεί την αναγνώριση της ανάγκης χάραξης εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη με μακροχρόνιο ορίζοντα και έχει συντάξει την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2017-2021.
Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων (http://ggse.mnec.gr) έχει αναλάβει τον συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων. Η ομάδα αυτή καταγράφει τις πολιτικές που σχετίζονται με την πρωτοβουλία και είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Επιχειρησιακή Ομάδα του ΕΚΤ ώστε να ενημερώνεται για την εξέλιξη της πρωτοβουλίας, ενώ επιλαμβάνεται γενικότερων θεμάτων που παρουσιάζονται στην προσπάθεια των Ελλήνων πτυχιούχων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό να "συνδεθούν" με την ελληνική οικονομία.

Ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί είναι καίριος, αφού παρέχει όλο το επιστημονικό υπόβαθρο, τα εργαλεία, την τεχνογνωσία και τα ερευνητικά δεδομένα που απαιτεί μια τόσο κρίσιμη αλλά και οραματική δράση.

Όπως είναι γνωστό, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), αποτελεί εθνική υποδομή που φιλοξενείται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας. Παρέχει ευρεία πληροφόρηση για θέματα έρευνας και καινοτομίας, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, παρέχει δεδομένα για την ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, και παράγει στατιστικές και δείκτες (metrics.ekt.gr) για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ελλάδα.

Η ηλεκτρονική υποδομή που λειτουργεί και αναπτύσσει το ΕΚΤ εξυπηρετεί εθνικούς ρόλους, παρέχει προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον κόσμο της έρευνας και της καινοτομίας, ενισχύει την ανοικτή πρόσβαση στη γνώση και διασφαλίζει πρόσβαση στους χρήστες ανά πάσα στιγμή, ανεξαρτήτως του πού βρίσκονται.

Συνολικά, με την εμπειρία που διαθέτει σε εθνικές δράσεις οι οποίες αφορούν σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, σε θέματα τεκμηρίωσης, τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας, ακαδημαϊκής διασύνδεσης, μελέτης και ανατροφοδότησης κειμένων, το ΕΚΤ χαράσσει κατευθυντήριες γραμμές για περαιτέρω βελτίωση και διεύρυνση της πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" και υλοποιεί μέσα από τις υπηρεσίες που υλοποιούν τους παραπάνω στόχους μια άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα κοινωνικά ωφέλιμη δράση.

Οι δράσεις της πρωτοβουλίας

Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση της πρωτοβουλίας και τη γιγάντωση του δικτύου των Ελλήνων που έχει συγκροτηθεί μέσα στην πλατφόρμα, οι "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" ταξιδεύουν συνεχώς εντός κι εκτός Ελλάδας, οργανώνοντας συζητήσεις, ημερίδες ή συμμετέχοντας σε διοργανώσεις άλλων φορέων. Παρακάτω παρουσιάζονται οι πρώτοι σταθμοί της περιοδείας.

Η ενημερωτική εκστρατεία στην Ελλάδα
Ο πρώτος σταθμός των Γεφυρών, λίγο μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας υπήρξε η Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα η 82η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (9-17 Σεπτεμβρίου 2017). Εκπρόσωποι της επιχειρησιακής ομάδας των "Γεφυρών" ενημέρωσαν το κοινό που επισκέφτηκε το Περίπτερο της πρωτοβουλίας για τους στόχους, το όραμα και τις δράσεις της νέας εθνικής πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης & Συνεργασίας".

Το περίπτερο των "Γεφυρών" επισκέφτηκε μάλιστα και ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Κατά τη διάρκεια του διημέρου πραγματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων που ενδιαφέρθηκαν για την πρωτοβουλία, όπως για παράδειγμα το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Διεθνούς Πανεπιστημίου, ο Σύλλογος Alumni του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, το Προξενείο του Λουξεμβούργου στη Θεσσαλονίκη, εκπρόσωποι από το Τμήμα δημοσιότητας του ΕΣΠΑ και Έλληνες επιστήμονες που διαμένουν στο εξωτερικό.
Εν συνεχεία βήμα ενημέρωσης για τα οφέλη της διασύνδεσης των Ελλήνων όλου του κόσμου έδωσε στις "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" το 68ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ελληνικής εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 9 Νοεμβρίου 2017, στο Ίδρυμα Ευγενίδου.  Ο συντονιστής της πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Δημήτρης Μαραγκός, παρουσίασε στους συμμετέχοντες στο συνέδριο τα πεπραγμένα και τους στόχους της δράσης, ενώ εξήγησε και τις δυνατότητες που δίνει η εγγραφή στη σχετική πλατφόρμα www.knowledgebridges.gr. Μέσα από το παράδειγμα των "Γεφυρών" αναδείχθηκε η γενικότερη σημασία της αλληλεπίδρασης των Ελλήνων επιστημόνων της Ελλάδας και του εξωτερικού που ήταν εξάλλου ανάμεσα στους βασικούς στόχους του συνεδρίου.

Οι "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" βρέθηκαν για μία ακόμη φορά στη Β. Ελλάδα, στο πλαίσιο του 2ου EU jobs & Mobility Roadshow, το οποίο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε πόλεις της Β. Ελλάδας από 20-25 Νοεμβρίου 2017. Οι "Γέφυρες" βρέθηκαν στις 23, 24 και 25 Νοεμβρίου 2017 σε Δράμα, Σέρρες και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα συμμετέχοντας στη σειρά εκδηλώσεων που διοργάνωσαν, τα τέσσερα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής, Ξάνθης, Δήμου Θεσσαλονίκης και Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης στη Βόρεια Ελλάδα.

Η επιχειρησιακή ομάδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ενημέρωσε νέους, φοιτητές, ερευνητές, απόφοιτους κι επιχειρηματίες για τα οφέλη της μεταξύ τους διασύνδεσης μέσω της συμμετοχής στην πλατφόρμα www.knowledgebridges.gr . Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία, θέλησαν να μάθουν περισσότερα και εκδήλωσαν την πρόθεση τους να εγγραφούν στην πλατφόρμα αλλά και να συμμετάσχουν στην περαιτέρω διάχυση της πρωτοβουλίας.

Οι εκδηλώσεις στο εξωτερικό

Η περιοδεία των "Γεφυρών" στο εξωτερικό ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία έχοντας ως αρχικό σταθμό το Βερολίνο. Στη γερμανική πρωτεύουσα έγινε η πρώτη επαφή των Ελλήνων του εξωτερικού με τις "Γέφυρες" στο πλαίσιο της Διημερίδας με θέμα τη "Νέα Ελληνική Μετανάστευση" που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Βερολίνου/ Βρανδεμβούργου στις 14-15 Οκτωβρίου 2017.

Η διημερίδα, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 120 άτομα, ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με θέματα όπως η δικτύωση φορέων και προσώπων που εμπλέκονται στις διαδικασίες ένταξης των νέων μεταναστών, καθώς και με τον συντονισμό των δράσεων τους. Πολύ σημαντική ήταν η διεπιστημονική προσέγγιση των πολύπλευρων πτυχών του φαινομένου της Νέας Ελληνικής Μετανάστευσης και η ευρύτερη συζήτηση και προβληματισμός που αναπτύχθηκε ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, τους εμπλεκόμενους ελληνικούς και γερμανικούς φορείς και τους ίδιους τους μετανάστες.

Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Καθηγητής κ. Λόης Λαμπριανίδης παρουσίασε το σκεπτικό πάνω στο οποίο χτίστηκε η ιδέα της πρωτοβουλίας από την ελληνική κυβέρνηση. Ο κ. Λαμπριανίδης αναφέρθηκε και στην έως τώρα πορεία της πρωτοβουλίας η οποία δείχνει να έχει μεγάλη απήχηση στους Έλληνες του εξωτερικού.

Επόμενος σταθμός των Γεφυρών στο εξωτερικό ήταν η Στοκχόλμη στις 21 Οκτωβρίου 2017. Οι Έλληνες της σουηδικής πρωτεύουσας βρέθηκαν στην Ελληνική Πολιτιστική Στέγη Στοκχόλμης προκειμένου να παρακολουθήσουν την εκδήλωση που διοργάνωσαν η πρεσβεία της Ελλάδας στη Σουηδία, η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ), η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Η εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 80 άτομα, ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με θέματα όπως η δικτύωση φορέων και προσώπων που εμπλέκονται στην πρωτοβουλία "Γέφυρες γνώσης και συνεργασίας" καθώς και ο συντονισμός των δράσεων τους. Πολύ σημαντική ήταν και η ευρύτερη συζήτηση και προβληματισμός που αναπτύχθηκε ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, τους εμπλεκόμενους ελληνικούς φορείς και τους ίδιους τους Έλληνες της Σουηδίας.

Ο Καθηγητής κ. Λόης Λαμπριανίδης ανέλυσε τις αιτίες, την έκταση του φαινομένου του brain drain και την ανάγκη ύπαρξης τέτοιου είδους πρωτοβουλιών. Η Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης κα Εύη Σαχίνη από πλευράς της τόνισε τη σημασία του ρόλου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως ενός θεσμού στην Ελλάδα που είναι επιφορτισμένος με την οργάνωση της επιστημονικής παραγωγής της χώρας και έχει σκοπό τη διάχυσή της. Ως εκ τούτου είναι, όπως ανέφερε, ο φορέας που έχει τη μεγαλύτερη συγγένεια με την πρωτοβουλία. Τέλος, ο Δημήτρης Μαραγκός ανέλυσε την πορεία της έως τώρα υλοποίησης της πρωτοβουλίας, ενώ παρουσίασε και πολλά ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για τους Έλληνες που έχουν ενδιαφερθεί να διασυνδεθούν μέσα από την πλατφόρμα.

Τρίτος κατά σειρά σταθμός της περιοδείας στο εξωτερικό ήταν το Άμστερνταμ. Η σχετική εκδήλωση πραγματοποιηθηκε την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, στο Πανεπιστήμιο Vrije του Άμστερνταμ. Πάνω από 80 Έλληνες συμμετείχαν ενεργά σε μια διοργάνωση στην οποία οι ίδιοι είχαν τον πρώτο λόγο, καθώς στο πάνελ συμμετείχαν νέοι Έλληνες που επιχειρούν στην Ολλανδία.

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η πρεσβεία της Ελλάδας στην Ολλανδία και η Ελληνική Κοινότητα Άμστερνταμ και Περιχώρων.

Ομιλητές στο πρώτο μέρος ήταν ο κ. Λόης Λαμπριανίδης, η κα. Εύη Σαχίνη και ο κ. Δημήτρης Μαραγκός. Ο κύριος Λαμπριανίδης ανέλυσε το θεωρητικό υπόβαθρο της πρωτοβουλίας και ανέδειξε την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας πρωτοβουλίας που θα δικτυώνει τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα Ε. Σαχίνη η οποία εξήγησε το ρόλο του ΕΚΤ στην πρωτοβουλία, ενώ τέλος ο κ. Δ. Μαραγκός έδωσε κάποιες πιο πρακτικές πληροφορίες για το πώς οι Έλληνες ανά τον κόσμο μπορούν να δικτυωθούν μέσα από την πλατφόρμα www.knowledgebridges.gr.

Το δεύτερο μέρος της ημερίδας, περιλάμβανε μια εξαιρετικά ζωντανή συζήτηση "στρογγυλής τραπέζης" γύρω από το θέμα της δικτύωσης των Ελλήνων της Ολλανδίας. Σε αυτήν συμμετείχαν Έλληνες που ζουν και επιχειρούν στην Ολλανδία με επιτυχία και ειδικοί σε θέματα δικτύωσης, ενώ έγιναν και παρεμβάσεις σε απευθείας σύνδεση μέσω skype από Έλληνες που γύρισαν από την Ολλανδία στην Ελλάδα προκειμένου να ιδρύσουν τη δική τους εταιρεία, οι οποίοι μίλησαν στο κοινό για αυτή τους την εμπειρία.

Οι "Γέφυρες" εντός του τρέχοντος έτους θα συνεχίσουν την περιοδεία τους και σε άλλες πόλεις με υψηλή συγκέντρωση Ελλήνων σε όλο τον κόσμο! Μείνετε συντονισμένοι για τους επόμενους προορισμούς…

Διαβάστε το αφιέρωμα στο περιοδικό!