Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τη σταδιοδρομία ερευνητών και την επιστημονική αριστεία

Σε αυτό το αφιέρωμα:

20 χρόνια Δράσεις Marie Skłodowska-Curie – 10 χρόνια Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις. Για τον λόγο αυτό ο ρόλος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ιδιαίτερα αυτών που υποστηρίζουν τους ευφυέστερους και περισσότερο ταλαντούχους ερευνητές είναι αναντίρρητα σημαντικός. Στο αφιέρωμα του τεύχους αυτού παρουσιάζονται οι Δράσεις Marie Skłodowska Curie και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), δυο ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλουν τόσο στη σταδιοδρομία και την κινητικότητα των ερευνητών όσο και στην άριστη έρευνα στη βάση της επιστημονικής αριστείας. Γίνεται επίσης, αναφορά και στην περίπτωση της Ελλάδας με στατιστικά στοιχεία σε σχέση με την ανοδική πορεία της συμμετοχής της στα δυο αυτά προγράμματα. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, διοργάνωσε δυο Ημερίδες στις 14 και 15 Μαρτίου 2017 με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων υλοποίησης του προγράμματος Marie Skłodowska Curie Actions και 10 χρόνων υλοποίησης του ERC.

Το αφιέρωμα, που επιμελήθηκαν οι Δημήτρης Μαραγκός και Μαργαρίτης Προέδρου, ολοκληρώνεται με συνεντεύξεις τριών ερευνητών που επωφελήθηκαν από τα δύο αυτά προγράμματα: του Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Θανάση Παπαθανασίου, ο οποίος έχει λάβει δυο χρηματοδοτήσεις από το ERC· της Καλλιόπης Δασύρα, αστροφυσικού και επιστημονικής συνεργάτιδος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία έχει λάβει δύο υποτροφίες Marie Skłodowska-Curie, και  του Γιώργου Καπέλλου, επιστημονικού συνεργάτη στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών,  ο οποίος έχει λάβει και αυτός μια άκρως ανταγωνιστική υποτροφία από τις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie.

20 χρόνια Δράσεις Marie Sklodowska-Curie

Η ΕΕ γιορτάζει τις 100.000 επιστημονικές υποτροφίες από τις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie

H ελληνική συμμετοχή στις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie στον Ορίζοντα 2020

Ημερίδα του ΕΚΤ για τα 20 χρόνια του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions

10 χρόνια Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC)

H ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) στον Ορίζοντα 2020

Τα 10 χρόνια του ERC παρουσιάστηκαν σε ημερίδα του ΕΚΤ

Οι επόμενες προκηρύξεις των προγραμμάτων

Εκατοντάδες νέοι ενημερώθηκαν για ευκαιρίες κινητικότητας στο Mobility Fair 2017

20 χρόνια Δράσεις Marie Sklodowska-Curie

Από τον Ιανουάριο του 2014, όταν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, οι Δράσεις Marie Curie μετονομάστηκαν σε Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Η αλλαγή αυτή λαμβάνει υπ’ όψιν τις πολωνικές ρίζες της εξαίρετης αυτής επιστήμονος που ενέπνευσε και συνεχίζει να εμπνέει το πρόγραμμα.

Η πρωτοπόρος επιστήμονας Marie Skłodowska - Curie ήταν μια παθιασμένη γυναίκα και επιστήμονας που με ζήλο και αυταπάρνηση ασχολήθηκε με οτιδήποτε είχε σχέση με τη Χημεία και τη Φυσική. Το 1903 κερδίζει το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής για την έρευνα που  είχε κάνει πάνω στη ραδιενέργεια. Μάλιστα ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε Νόμπελ. Το 1911 κερδίζει ένα ακόμη Βραβείο Νόμπελ, αυτή τη φορά στη Χημεία για την ανακάλυψη δύο νέων χημικών στοιχείων, του πολώνιου και του ράδιου. Έγινε με αυτόν τον τρόπο η πρώτη επιστήμονας που κέρδισε δύο βραβεία Νόμπελ και η πρώτη γυναίκα που της παραχωρήθηκε έδρα στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης το 1906.

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie στηρίζουν την κατάρτιση και την επαγγελματική εξέλιξη ερευνητών, εστιάζοντας στην απόκτηση καινοτόμων δεξιοτήτων καθώς και στην προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο των δράσεων πρόκειται να διατεθούν 6,2 δισ. ευρώ μέχρι το 2020. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την κινητικότητα σε παγκόσμιο και διατομεακό επίπεδο για άριστη έρευνα σε οποιοδήποτε πεδίο.

Στο πλαίσιο των Δράσεων διατίθενται υποτροφίες για όλα τα στάδια της εξέλιξης ενός ερευνητή, από υποψήφιους διδάκτορες έως και ερευνητές με μεγάλη εμπειρία, έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η διεθνής, διατομεακή και διαθεματική κινητικότητα. Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie αποτελούν και θα συνεχίσουν να αποτελούν το κυριότερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης σε επίπεδο διδακτορικού, χρηματοδοτώντας 65.000 ερευνητές μεταξύ των οποίων και 25.000 υποψήφιους διδάκτορες έως και το 2020.

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie υποστηρίζουν την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στον τομέα της βιομηχανίας, οι οποίες συνδυάζουν την ακαδημαϊκή έρευνα με την εργασία σε επιχειρήσεις, καθώς και άλλες καινοτόμους μεθόδους κατάρτισης που προωθούν την απασχολησιμότητα και την επαγγελματική εξέλιξη.

Ο εφοδιασμός των ερευνητών με νέες δεξιότητες και πολλαπλές ικανότητες, παράλληλα με την παροχή ελκυστικών συνθηκών εργασίας, αποτελεί σημαντική πτυχή των δράσεων. Εκτός από την προαγωγή της κινητικότητας από χώρα σε χώρα, οι Δράσεις επιδιώκουν επίσης την άρση των πραγματικών ή φαινομενικών φραγμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό χώρο και άλλους κλάδους, ιδίως τον επιχειρηματικό. Πολλές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της βιομηχανίας κ.λπ. σε διδακτορικές και μεταδιδακτορικές έρευνες.

Οι Δράσεις αυτές διακρίνονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες:

Ερευνητικά δίκτυα (ITN): στήριξη για Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης που εκπαιδεύουν νέους ερευνητές
Ατομικές υποτροφίες (IF): στήριξη πεπειραμένων ερευνητών που μεταβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (χώρες της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ) και τρίτες χώρες, έχοντας την επιλογή να εργαστούν έξω από τον ακαδημαϊκό χώρο. Από το 2016 υπάρχει μια νέα επιτροπή αξιολόγησης για προτάσεις που υποβάλλονται με μη ακαδημαϊκό οργανισμό υποδοχής. 
Ανταλλαγές προσωπικού στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας (RISE) για την προώθηση διεθνών και διατομεακών συνεργασιών
Συγχρηματοδότηση περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων για την κατάρτιση στον τομέα της έρευνας ή υποτροφίες κινητικότητας προς ή από μια άλλη χώρα (COFUND).

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie χρηματοδοτούν επίσης την Ευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή (European Research Night), μια σειρά από δημόσιες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν ερευνητές προκειμένου να προωθηθεί η δουλειά των ερευνητών στο γενικό κοινό και οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε όλη την Ευρώπη την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου.

Η ΕΕ γιορτάζει τις 100.000 επιστημονικές υποτροφίες από τις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie

Η Ευρωπαϊκή Ένωση γιορτάζει το 2017 τη συμπλήρωση 100.000 υποτρόφων των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie, επιλέγοντας 30 ερευνητές και ερευνήτριες για να προβάλουν τις δράσεις της ΕΕ σχετικά με την αριστεία και την κινητικότητα στον τομέα της έρευνας. Από το 2014 έως και σήμερα, στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, έχουν χρηματοδοτηθεί περισσότεροι από 20.000 ερευνητές. Το πρόγραμμα αυτό προσελκύει ταλέντα στην Ευρώπη. Από το 2014, 25% των υποτρόφων είναι από εθνικότητες εκτός των χωρών της ΕΕ ή των Συνδεδεμένων Χωρών του Ορίζοντα 2020. Κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος περισσότεροι από 5.000 οργανισμοί από 113 χώρες συμμετείχαν στις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie. Τέλος, περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί σε οργανισμούς εκτός του ακαδημαϊκού χώρου, όπως για παράδειγμα σε επιχειρήσεις, προερχόμενες από τους κλάδους της φαρμακευτικής,  των ηλεκτρονικών, των χημικών και του software. Περίπου 1.321 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων και 646 μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έλαβαν χρηματοδότηση για 1.574 σχέδια. Τα χρήματα που έλαβαν βοήθησαν τις εταιρείες να καταρτίσουν τους ερευνητές και να κεφαλαιοποιήσουν τη γνώση τους. 

Η ΕΕ τονίζει τη σημασία των δράσεων Marie Skłodowska-Curie όσον αφορά την προώθηση των γυναικών στον τομέα της έρευνας και της επιστήμης, κάτι που γίνεται εμφανές καθώς 18 από τους 30 ερευνητές που επιλέχθηκαν για να προβάλουν τις δράσεις της ΕΕ είναι γυναίκες. 28 από τους ερευνητές και ερευνήτριες που επιλέχθηκαν είναι από την Ευρώπη, μία από την Κολομβία και μία από τη Νέα Ζηλανδία, ενώ το φάσμα των ερευνητικών πεδίων που καλύπτουν είναι ευρύ, από την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έως την έρευνα αιχμής για τη θεραπεία του καρκίνου και την αποτροπή της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης. Οι ερευνητές και ερευνήτριες που επιλέχθηκαν ήταν όσοι σημείωσαν την υψηλότερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση των προτάσεων για τις προκηρύξεις μεμονωμένων υποτροφιών το 2016. Σημειώνεται ότι υποβλήθηκαν συνολικά 8.916 προτάσεις, εκ των οποίων επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση 1.200 προτάσεις.

Μεταξύ των 30 ερευνητών - υποτρόφων Marie Skłodowska-Curie, βρίσκεται και ο Ιωάννης Τσανάκας, ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο CNRS & CEA-INES της Γαλλίας, η ερευνητική δραστηριότητα του οποίου επικεντρώνεται  στη διάγνωση βλαβών, την αξιοπιστία και τους μηχανισμούς φθοράς φωτοβολταϊκών στοιχείων και ηλιακών κυττάρων. Ως υπότροφος Marie Skłodowska-Curie, δραστηριοποιείται ερευνητικά στο Βέλγιο, ως επικεφαλής του ερευνητικού έργου PVMINDS.

H ελληνική συμμετοχή στις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie στον Ορίζοντα 2020

Μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ, η Ελλάδα κατέχει πολύ καλή θέση, καθώς είναι 11η στον αριθμό των συμμετεχόντων και 13η όσον αφορά τη χρηματοδότηση από την ΕΕ, με περίπου 42 εκατομμύρια ευρώ να έχουν δοθεί κατά την περίοδο 2014-2016. Η χρηματοδότηση που έχουν λάβει οι ελληνικοί φορείς αντιστοιχεί στο 1,7% της συνολικής εγκεκριμένης χρηματοδότησης. Μάλιστα αξίζει να αναφέρουμε ότι το ποσοστό επιτυχίας των ελληνικών συμμετοχών είναι υψηλότερο από τον συνολικό  μέσο όρο (14,2% σε σχέση με το 12,8%).

Τη μερίδα του λέοντος, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, την έχουν τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα με 20,13 εκ. ευρώ για 85 συμμετοχές σε έργα και 12,62 εκ. ευρώ για 66 συμμετοχές σε έργα, αντίστοιχα. Ακολουθούν οι ιδιωτικοί οργανισμοί με 54 συμμετοχές σε έργα και 8,91 εκ. ευρώ. Ο οργανισμός με τη μεγαλύτερη συμμετοχή, τόσο σε έργα όσο και σε χρηματοδότηση, είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με 24 συμμετοχές σε  έργα και συνολική χρηματοδότηση 6,3 εκ. ευρώ. Ακολουθούν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”.

Σε σχέση με την γεωγραφική κατανομή των έργων και των ευρωπαϊκών κονδυλίων, η Περιφέρεια Αττικής προσελκύει πάνω από το 50%  των συμμετοχών  σε έργα (110 συμμετοχές) όσο και της συνολικής χρηματοδότησης σε ελληνικούς φορείς (21,3 εκ. ευρώ). Ακολουθούν η Περιφέρεια Κρήτης (34 συμμετοχές σε έργα και 8,4 εκ. ευρώ), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (23 συμμετοχές και 4,8 εκ. ευρώ), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (14 συμμετοχές και 2,8 εκ ευρώ), η Περιφέρεια Θεσσαλίας (12 συμμετοχές  και 1,5 εκ. ευρώ), η Περιφέρεια Ηπείρου (6 συμμετοχές και 1,3 εκ. ευρώ), η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (4 συμμετοχές  και 863 χιλ. ευρώ), η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (3 συμμετοχές και 389 χιλ. ευρώ) και τέλος η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (3  συμμετοχές και 251 χιλ. ευρώ).

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την κορυφαία χώρα προορισμού για τους ερευνητές ελληνικής εθνικότητας, που έχουν χρηματοδοτηθεί από τις Ατομικές Υποτροφίες (MSCA- IF) στο πλαίσιο των προκηρύξεων 2014-2016. 43 Έλληνες ερευνητές επέλεξαν το Ηνωμένο Βασίλειο για την κινητικότητα τους ενώ 23 ερευνητές επέλεξαν την Ελλάδα, γεγονός πολύ σημαντικό καθώς το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνες ερευνητές να επαναπατριστούν και να συνεχίσουν την έρευνα τους στη χώρα μας. Οι επόμενες χώρες είναι η Ισπανία με 10 Έλληνες ερευνητές, η Δανία, η Ιταλία και η Ολλανδία με 7 κοκ.

Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στις πρώτες προκηρύξεις των δράσεων Marie Sklodowska-Curie στον Ορίζοντα 2020, παρουσιάζονται σε πρόσφατη μελέτη του ΕΚΤ στη διεύθυνση: http://metrics.ekt.gr/el/node/340

Ημερίδα του ΕΚΤ για τα 20 χρόνια του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (Horizon 2020), διοργάνωσε στις 14 Μαρτίου 2017 Ημερίδα για τα 20 χρόνια του ευρωπαϊκού προγράμματος Marie Skłodowska Curie Actions στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 και τη συμβολή του στη σταδιοδρομία και κινητικότητα των ερευνητών. Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού).

Η Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Δρ Εύη Σαχίνη, τόνισε τη σημασία του προγράμματος για τις δυνατότητες που προσφέρει στους νέους ερευνητές, για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη, καθώς και για την προώθηση των πολιτικών ισότητας που ικανοποιούνται, δεδομένου ότι μέσω των δράσεων Marie Sklodowska-Curie προωθείται σε μεγάλο βαθμό η σταδιοδρομία των γυναικών στον τομέα της έρευνας και της επιστήμης. 

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ Μ. Κυπριανίδου, δήλωσε ότι το πρόγραμμα Marie Skłodowska Curie Actions έχει καταφέρει στα 20 χρόνια λειτουργίας του να αποτελεί σταθμό για την κινητικότητα των επιστημόνων στην Ευρώπη, έχοντας αφήσει ένα σημαντικό αποτύπωμα. Ανέφερε επίσης ότι το πρόγραμμα ήταν και είναι πάντα εξαιρετικά ελκυστικό για τους Έλληνες ερευνητές και ότι παρά τον συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό η θέση της Ελλάδος στον Ορίζοντα 2020 σε σχέση με το 7ο ΠΠ παραμένει σταθερή ως προς τη χρηματοδότηση. "Πολλοί πραγματικά άριστοι Έλληνες ερευνητές ξεκίνησαν την καριέρα τους από τις υποτροφίες Marie Curie, ενώ παράλληλα οι ερευνητικοί φορείς και τα ελληνικά πανεπιστήμια είχαν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν πολύ αξιόλογους νέους επιστήμονες από το εξωτερικό και να κτίσουν γερές και εξαιρετικά δημιουργικές σχέσεις συνεργασίας" δήλωσε χαρακτηριστικά η Μ. Κυπριανίδου.

Στη συνέχεια, η Μαρία Τσιβερτάρα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού) παρουσίασε αναλυτικά τη συμβολή του προγράμματος Marie Skłodowska Curie Actions στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, από το 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο μέχρι τον Ορίζοντα 2020 και τις αναμενόμενες προκηρύξεις του προγράμματος. Κατά το 7ο ΠΠ (2007-2013), οι υπότροφοι του προγράμματος ήταν 140 διαφορετικών εθνικοτήτων, το 95% των συμμετεχόντων ερευνητών κατάφερε να εξασφαλίσει θέσεις εργασίας εντός δύο ετών από τη λήξη της υποτροφίας του, το 37% των υπότροφων ερευνητών ήταν γυναίκες, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των υπότροφων ερευνητών βρέθηκαν στο προσκήνιο επιστημονικών ανακαλύψεων, όπως για παράδειγμα οι 30 ερευνητές που είχαν υποτροφία από το πρόγραμμα Marie Skłodowska Curie Actions και συνέβαλαν στην ανακάλυψη του μποζονίου Higgs στο CERN.

Ο Ομότιμος Καθηγητής και Πρόεδρος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY), Κυριάκος Αθανασίου, παρουσίασε τις εθνικές Δράσεις του ΙΚΥ στην προαγωγή της έρευνας μέσω των προγραμμάτων υποτροφιών. Μέσω ΕΣΠΑ, το ΙΚΥ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για προπτυχιακούς φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και για την ενίσχυση μεταπτυχιακών υποτρόφων. Μέσω της Siemens, το ΙΚΥ χρηματοδοτεί 100 μεταδιδακτορικά, με καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων την 31η Αυγούστου 2017.

Την εμπειρία τους ως υπότροφοι του προγράμματος Marie Sklodowska-Curie Actions, καθώς και συμβουλές για υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων, παρουσίασαν η Δρ Καλλιόπη Δασύρα (MSCA-IF, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, της οποίας μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια αναλυτική συνέντευξη, ο Δρ Νίκος Πασσάς (MSCA-ITN, μέλος Ε.ΔΙ.Π., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και ο Δρ Γιώργος Αγαπίου (MSCA-ITN, OTE Group A.E.).

Η Μαριάννα Γκριτζάλα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) παρουσίασε το EURAXESS, τo θεσμικό εργαλείο της ΕΕ για την κινητικότητα των ερευνητών, το οποίο έχει στόχο την επικαιροποιημένη πληροφόρηση και την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Η Δρ Mαρίνα Αγγελάκη (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) παρουσίασε την Ανοικτή Πρόσβαση στο Πρόγραμμα Oρίζοντας 2020, ενώ η Γεωργία Μαζιώτη και η Δρ Χριστίνα Πασκουάλ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) παρουσίασαν τον ρόλο και τις υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Tα βίντεο και οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης διατίθενται στην ιστοσελίδα http://www.ekt.gr/el/events/program/20681.

10 χρόνια Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council, ERC) ξεκίνησε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 2007, ως ο πρώτος ευρωπαϊκός οργανισμός που χρηματοδοτεί τους καλύτερους επιστήμονες για να διεξάγουν πρωτοποριακή έρευνα στην Ευρώπη. Αρχικά εντάχθηκε στο ειδικό Πρόγραμμα IΔΕΕΣ (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο) με στόχο να υποστηρίξει την έρευνα αιχμής σε όλα τα επιστημονικά πεδία, με μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης την αριστεία. Πρώτος πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ERC ήταν ο Έλληνας βιολόγος Φώτης Καφάτος.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, είναι το μόνο χρηματοδοτικό πρόγραμμα στην Ευρώπη που επιχορηγεί έναν μεμονωμένο ερευνητή μέχρι και με 2,5 εκατ. ευρώ. Το ERC αποτελεί πλέον βασικό συστατικό του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Η χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων γίνεται με βάση την επιστημονική τους ποιότητα, μετά από αξιολόγηση από σώμα ανεξάρτητων κριτών. 

Το πρόγραμμα του ΕRC, με προϋπολογισμό περίπου 13 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, υποστηρίζει την έρευνα αιχμής αποκλειστικά στη βάση της επιστημονικής αριστείας, σε οποιονδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας, χωρίς προτεραιότητες ή αποκλεισμούς. Ενθαρρύνεται η διεπιστημονικότητα και χρηματοδοτείται η έρευνα που, αν και δεν σχετίζεται άμεσα με την αγορά, είναι απαραίτητη για τις τεχνολογίες του μέλλοντος (όπως η νανοτεχνολογία) ή για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων (όπως η κλιματική αλλαγή). Ο προϋπολογισμός για το 2018 είναι 1,86 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα έχει τις ακόλουθες Δράσεις:

1. ERC Starting Grant- StG (Επιχορήγηση Εκκίνησης Ανεξάρτητης Έρευνας):
• Επιχορήγηση για συγκρότηση πρώτης ερευνητικής ομάδας
• Μία δημοσίευση χωρίς τον επιβλέποντα καθηγητή
• Νέοι ερευνητές στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας: 2-7 χρόνια από την απόκτηση PhD (01/01/2017) 
• Επιχορήγηση μέχρι 1,5 εκ. ευρώ, διάρκεια έως 5 έτη
• Μέχρι 2 εκ. ευρώ: κύριος ερευνητής (PI) από τρίτες χώρες, ακριβό εξοπλισμό & πρόσβαση σε μεγάλες υποδομές

2. ERC Consolidator Grant- CoG (Επιχορήγηση Ενίσχυση Ανεξάρτητης Έρευνας)
• Επιχορήγηση για ενίσχυση πρώτης ερευνητικής ομάδας
• Δημοσιεύσεις χωρίς τον επιβλέποντα καθηγητή
• Ερευνητές στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας: 7-12 χρόνια από την απόκτηση PhD (01/01/2017)
• Επιχορήγηση μέχρι 2 εκ. ευρώ, διάρκεια έως 5 έτη
• Μέχρι 2,750 εκ. ευρώ: : κύριος ερευνητής (PI) από τρίτες χώρες, ακριβό εξοπλισμό & πρόσβαση σε μεγάλες υποδομές

3. ERC Advanced Grant-AdG (Επιχορήγηση για Προηγμένη Έρευνα)
• Έμπειροι / καταξιωμένοι ερευνητές, σε προηγμένο στάδιο επαγγελματικής σταδιοδρομίας και με διεθνή αναγνώριση  (& με ≥10 χρόνια)
• χρηματοδοτείται η πρωτοποριακή έρευνά τους («high-gain/high risk frontier research»)
• Επιχορήγηση μέχρι 2,5 εκ. ευρώ, διάρκεια έως 5 έτη
• Μέχρι 3,5 εκ. ευρώ: PI από τρίτες χώρες, ακριβό εξοπλισμό, & πρόσβαση σε μεγάλες υποδομές

4. ERC Proof of Concept- PoC
• Aπευθύνεται σε ερευνητές που χρηματοδοτούνται ήδη από το πρόγραμμα του ERC και αφορά τη μεταφορά των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων προς την αγορά.
• Επιχορήγηση μέχρι 150.000 ευρώ , διάρκεια έως 18 μήνες

Από το 2018 θα επανέλθουν και οι επιχορηγήσεις συνέργειας (Synergy Grant) οι οποίες θα απευθύνονται σε μικρές ομάδες ερευνητών (από 2 έως 4 άτομα) που συνεργάζονται σε έναν κοινό επιστημονικό στόχο για πραγματικά πρωτοποριακή έρευνα.

Οι ερευνητές έχουν απόλυτη ανεξαρτησία στη διαχείριση των κονδυλίων της επιχορήγησης, ενώ κάθε επιχορηγούμενος ερευνητής συνεργάζεται και χρηματοδοτεί κατά μέσο όρο έξι έως επτά άλλους ερευνητές. Μια επιχορήγηση-υποτροφία ERC αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μελλοντική εξέλιξη ενός ερευνητή πανεπιστημίου ή ερευνητικού κέντρου.

Μέσα στη δεκαετία, το ΕRC έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή έρευνα και μέσα σε 10 χρόνια έχει καταφέρει να χρηματοδοτήσει με 12 δισ. ευρώ περίπου 7.000 ερευνητές, έχει υποστηρίξει περίπου 50.000 μέλη ερευνητικών ομάδων και έχει διαθέσει το 64% του προϋπολογισμού του σε νέους ερευνητές στο ξεκίνημα της καριέρας τους. Από τους ερευνητές που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ERC έξι έχουν λάβει βραβεία Nobel, 5 βραβεία Wolf και 4 μετάλλια ενώ περίπου σε 100.000 άρθρα διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το ERC οδήγησαν σε πάνω από 75 νέα καινοτόμα εγχειρήματα και σε πάνω από 800 αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ενώ το 73% από τα ολοκληρωμένα έργα σχέδια οδήγησαν σε προόδους στην επιστήμη και σημαντικά επιτεύγματα.

Λόγω της μεγάλης απήχησης του προγράμματος ήδη 15 χώρες της ΕΕ έχουν υιοθετήσει παρεμφερείς με το ERC δομές ή προγράμματα χρηματοδότησης, ενώ και διεθνώς η απήχηση του είναι τεράστια, καθώς 9 χώρες υπέγραψαν διεθνείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ενταχθούν ταλέντα εκτός ΕΕ, σε ομάδες του ERC. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στον επαναπατρισμό των καλύτερων Ευρωπαίων. Περισσότεροι από 180 κορυφαίοι ερευνητές επέστρεψαν στην Ευρώπη μετά από χρηματοδότηση του ERC, γεγονός που καθιστά το πρόγραμμα και έναν πυλώνα ανάσχεσης του φαινομένου του brain drain.

H ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) στον Ορίζοντα 2020

Τα τρία χρόνια υλοποίησης του ERC στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 (2014-2016) χρηματοδοτήθηκαν 16 έργα στα οποία συμμετείχαν ελληνικοί φορείς. Τα 10 έργα αφορούν τις Δράσεις Starting Grants, Consolidating Grants και Advanced Grants, ενώ τα 6 αφορούν τη δράση Proof of Concept. Υπάρχει και ένα έργο στο οποίο ο κύριος ερευνητής (PI) είναι Έλληνας αλλά το ίδρυμα υποδοχής (HI) είναι στη Γαλλία. Παρ’ όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία απεικονίζουν και αυτό το έργο, καθώς έχει λάβει χρηματοδότηση ως εταίρος το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής (Παν/μιο Κρήτης). Η Ελλάδα είναι στην 14η θέση τόσο σε σχέση με τον αριθμό των συμμετεχόντων όσο και σε σχέση με τη χρηματοδότηση από την ΕΕ που για τρία χρόνια ανέρχεται  στα 18,7 εκ. ευρώ. Η συνολική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προς τους ελληνικούς φορείς αντιστοιχεί στο 0,4% του συνολικού προς διάθεση προϋπολογισμού.

Το 53,3 % της χρηματοδότησης (9,9 εκ. ευρώ) των ελληνικών οργανισμών έχει προσελκύσει η Περιφέρεια Κρήτης με 8 συμμετοχές σε έργα, ενώ ακολουθεί η Περιφέρεια Αττικής με 6,1 εκ. ευρώ (με 5 συμμετοχές σε έργα), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 2,3 εκ. ευρώ (2 συμμετοχές σε έργα ), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 299 χιλ. ευρώ (2 συμμετοχές σε έργα ) και η Περιφέρεια Θεσσαλίας με 36 χιλ. ευρώ (1 συμμετοχή σε  έργο).

Οι περισσότερες συμμετοχές ελληνικών φορέων υποδοχής αφορούν σε ερευνητικά κέντρα, με τη μερίδα του λέοντος να κατέχει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με 7 συμμετοχές σε έργα και 9,4 εκ. ευρώ χρηματοδότηση. Ακολουθεί το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) (2,3 εκ. ευρώ και 1 συμμετοχή), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2 συμμετοχές και 2,3 εκ. ευρώ), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) (1 συμμετοχή και 1,9 εκ. ευρώ), το ΕΚΕΒΕ Αλέξανδρος Φλέμινγκ (1 συμμετοχή και 1,5 εκ. ευρώ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης/ Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής (1 συμμετοχή και 582,5 χιλ. ευρώ), το Πανεπιστήμιο Πατρών (2 συμμετοχές και 299,5 χιλ. ευρώ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1 συμμετοχή και 149 χιλ. ευρώ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” (1 συμμετοχή και 148 χιλ. ευρώ) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1 συμμετοχή και 36 χιλ. ευρώ).

Παρατηρώντας την ελληνική συμμετοχή σε έργα ανά θεματικό πεδίο είναι εμφανές ότι κατά κύριο λόγο αφορούν στην πλειοψηφία τους (9), τις Επιστήμες Ζωής, ακολουθούμενα από τις Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού (5) και τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (4). Τέλος ενδιαφέρον έχει και ο αριθμός των Ελλήνων κύριων ερευνητών με φορέα υποδοχής του εξωτερικού. Συνολικά βρίσκουμε 29 Έλληνες σε αυτή την κατηγορία, 11 εκ των οποίων είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, 7 στη Γερμανία και 4 στη Γαλλία.

Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στις πρώτες προκηρύξεις του ERC στον Ορίζοντα 2020 παρουσιάζονται σε πρόσφατη μελέτη του ΕΚΤ στη διεύθυνση: http://metrics.ekt.gr/el/eidikes-ektheseis/ekdoseis-EKT.  

Τα 10 χρόνια του ERC παρουσιάστηκαν σε ημερίδα του ΕΚΤ

Ημερίδα για τα 10 Χρόνια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στις 15 Μαρτίου 2017 στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εβδομάδας εορτασμού των 10 χρόνων επιτυχούς λειτουργίας του ΕRC (13-19 Μαρτίου 2017), διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Το ΕΚΤ συμμετείχε και σε Ημερίδα που διοργάνωσε στο Ηράκλειο Κρήτης το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στις 16 Μαρτίου 2017, επίσης για τα 10 Χρόνια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.

Στην ημερίδα που έγινε στην Αθήνα, ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας Δρ Θεόδωρος Παπάζογλου (European Research Council Executive Agency - ERCEA) παρουσίασε τη συμβολή του ERC για την ενδυνάμωση της αριστείας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, καθώς και τις αναμενόμενες προκηρύξεις. Από την έναρξη του προγράμματος έως και τον Ιανουάριο 2017, το ERC έχει συνολικά διαθέσει 12,5 δισ. ευρώ για χρηματοδότηση 6.907 ερευνητικών προγραμμάτων μέσω των δράσεών του, συνεισφέροντας και στη μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση των ερευνητών, καθώς στο 44% των ερευνητικών έργων τα μέλη των ομάδων εξελίχθηκαν σε καταξιωμένους επιστήμονες σε ερευνητικά ινστιτούτα, ενώ στο 60% των έργων τα μέλη των ομάδων απασχολούνται πλέον σε ακαδημαϊκά ινστιτούτα. Επιπλέον, τα τελευταία 10 χρόνια, έχουν ξεχωρίσει σε παγκόσμιο επίπεδο 65 επιστημονικές "ανακαλύψεις", σε 40 εκ των οποίων συνεισέφεραν Ευρωπαίοι ερευνητές. Από αυτές τις 40 ανακαλύψεις, το ERC συνεισέφερε, μέσω χρηματοδότησης, στις 15.

Ο Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας του ERC & Προέδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), μίλησε για τα ερευνητικά προγράμματα του ERC, δίνοντας έμφαση στην καταλυτική αύξηση των προοπτικών για όσους ερευνητές έλαβαν χρηματοδότηση από το ERC, καθώς και την πετυχημένη έρευνα αιχμής που διεξάγεται στις Δράσεις που χρηματοδοτεί. Σχετικά με τη συμβολή τους στη στρατηγική ανάπτυξης της Έρευνας και της Καινοτομίας στην Ελλάδα, ο Ν. Ταβερναράκης παρουσίασε στατιστικά στοιχεία και δεδομένα για τις Δράσεις ERC σε σχέση με τους Έλληνες ερευνητές και τις διαχρονικές αδυναμίες στην Ελλάδα, τονίζοντας τη σημασία της επένδυσης στην Έρευνα και την Καινοτομία, καθώς υπάρχει μεγάλη ανταποδοτικότητα, δεδομένου ότι για κάθε 1 εκατ. ευρώ τακτικών επιχορηγήσεων "επιστρέφουν" 2-3 εκατ. ευρώ. Οι Δράσεις για την ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας στην Ελλάδα περιλαμβάνουν διασφάλιση της συνέπειας και συνέχειας της ερευνητικής πολιτικής, καθιέρωση σταθερού εθνικού προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας, ενοποίηση ερευνητικού χώρου με υποστήριξη πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων ως φορέων μεταφοράς τεχνολογίας, διασύνδεση ερευνητικής και καινοτομικής δραστηριότητας με τις ανάγκες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συστηματική προσέλκυση ιδιωτικών πόρων για χορηγίες και υποτροφίες που συνδέονται με την ερευνητική δραστηριότητα και την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση Ελλήνων ερευνητών από τον διεθνή χώρο.

Στη συνέχεια, ο Καθηγητής Γιώργος Κόλλιας, Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ, παρουσίασε τα ερευνητικά προγράμματα του ERC και τη συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική ανάπτυξης ενός Οργανισμού Υποδοχής, όπως το ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ. Λαμβάνοντας το ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ ως μοντέλο οργανισμού που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να εξασφαλισθεί χρηματοδότηση από προγράμματα όπως το ERC και να επιτευχθεί η διασύνδεση της έρευνας με την καινοτομία και την ανάπτυξη, ο κ Κόλλιας παρουσίασε τους τρόπους με τους οποίους τα προγράμματα του ERC κάνουν τη διαφορά σε έναν οργανισμό, συμβάλλοντας στην αλλαγή νοοτροπίας και την εστίαση στην έρευνα και καινοτομία αιχμής, την επένδυση σε υψηλών προδιαγραφών ανθρώπινο δυναμικό, την ανάδειξη σε περιφερειακά/ευρωπαϊκά/παγκόσμια δίκτυα, την επένδυση με ικανή χρηματοδότηση και την υποστήριξη τεκμηριωμένης αριστείας, παρέχοντας κίνητρα για "κέρδος εγκεφάλων" (brain gain) και απλοποιώντας τη γραφειοκρατία και τη διαχείριση προγραμμάτων.

Ο Δρ Γιώργος Χουρδάκης, Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος στο Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας, παρουσίασε το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), έναν νέο θεσμό στήριξης της "Επιστημονικής Αριστείας" για νέους και έμπειρους ερευνητές, με αρχικό προϋπολογισμό 240 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2016-2018, κατά αναλογία και με μεθοδολογία παρόμοια με αυτή του ERC και άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Στόχος του ΕΛΙΔΕΚ αποτελεί να γίνει σφραγίδα επιστημονικής ποιότητας, να καλλιεργεί την ερευνητική κουλτούρα, να λάβει μέτρα για την αναστροφή της φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό και να συντελέσει στην ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση με τη διαμόρφωση της Οικονομίας της Γνώσης. Με την εστιασμένη και εμπροσθοβαρή στήριξη των νέων επιστημόνων της Έρευνας στα ΑΕΙ και στα ερευνητικά κέντρα, σκοπός είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής με τρόπο ευέλικτο, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον και φέρνοντας τη συνέχεια και τη συνέπεια των χρηματοδοτήσεων.

Στο τέλος, η Δρ Αντιγόνη Δήμα (Ερευνήτρια Γ, ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ, ERC-StG), ο Επικ. Καθ. Αθανάσιος Παπαθανασίου (ΕΜΠ, ERC-StG και ERC-PoC), του οποίου τη συνέντευξη μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια, και ο Επικ. Καθ. Aλέξανδρος Κιουπκιολής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ERC-CoG), όλοι επιτυχημένοι υποψήφιοι του προγράμματος ERC παρουσίασαν τη συμβολή του προγράμματος ERC στη σταδιοδρομία τους και χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία και την υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων. Η Δρ Mαρίνα Αγγελάκη (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) παρουσίασε την Ανοικτή Πρόσβαση στο ERC, ενώ η Γεωργία Μαζιώτη και η Δρ Χριστίνα Πασκουάλ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) παρουσίασαν το ρόλο και τις υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Tα βίντεο και οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης διατίθενται στην ιστοσελίδα http://www.ekt.gr/el/events/program/20686.

Οι επόμενες προκηρύξεις των προγραμμάτων

Με βάση τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις της ΕΕ, οι επόμενες προκηρύξεις των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie είναι οι ακόλουθες:

Μεμονωμένες υποτροφίες (IF-2017): η δράση αφορά τη στήριξη πεπειραμένων ερευνητών που μεταβαίνουν σε άλλες χώρες, έχοντας την επιλογή να εργαστούν έξω από τον ακαδημαϊκό χώρο. Η περίοδος υποβολής προτάσεων διαρκεί από τις 11 Απριλίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2017, με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 248 εκατ. Ευρώ.

Συγχρηματοδότηση (COFUND- 2017) περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων για την κατάρτιση στον τομέα της έρευνας ή υποτροφίες κινητικότητας προς ή από μια άλλη χώρα: Η περίοδος υποβολής προτάσεων διαρκεί από τις 5 Απριλίου έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2017, με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ.

Ανταλλαγές προσωπικού στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας (RISE- 2018) για την προώθηση διεθνών και διατομεακών συνεργασιών: Το RISE-2018 αναμένεται να ανοίξει το Φθινόπωρο- Χειμώνα του 2017.

Ερευνητικά δίκτυα (ITN-2018): η δράση αφορά τη στήριξη για Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης που παράγουν νέους ερευνητές. Η προκήρυξη για τη συγκεκριμένη δράση θα αναμένεται να ανοίξει το Φθινόπωρο του 2017, καθώς είναι ακόμα υπό συζήτηση ο προϋπολογισμός.

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, οι επόμενες προκηρύξεις διαμορφώνονται ως εξής:

Starting Grant- ERC-2018-StG Η περίοδος υποβολής προτάσεων διαρκεί από τις 3 Αυγούστου έως τις 17 Οκτωβρίου 2017, με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 581 εκατ. ευρώ.

Consolidator Grant-ERC- 2018-CoG: Η περίοδος υποβολής προτάσεων διαρκεί από τις 24 Οκτωβρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου 2018, με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 550 εκατ. ευρώ.

Advanced Grant-ERC-2018-AdG: Η περίοδος υποβολής προτάσεων διαρκεί από τις 17 Μαΐου 2018 έως τις 30 Αυγούστου 2018, με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 450 εκατ. ευρώ.

Synergy Grant-ERC-2018-SyG: Η περίοδος υποβολής προτάσεων διαρκεί από τις 3 Αυγούστου έως τις 14 Νοεμβρίου 2017, με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 250 εκατ. ευρώ.

Proof of Concept- ERC-2018-PoC: Η περίοδος υποβολής προτάσεων διαρκεί από τις 6 Σεπτεμβρίου 2017 με τις εξής τρεις καταληκτικές προθεσμίες: 16 Ιανουαρίου 2018, 18 Απριλίου 2018 και 11 Σεπτεμβρίου 2018 με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του (όπως τα προγράμματα MSCA και ERC), υποστηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτει όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

Εκατοντάδες νέοι ενημερώθηκαν για ευκαιρίες κινητικότητας στο Mobility Fair 2017

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η Έκθεση Κινητικότητας στην Ελλάδα, το Mobility Fair 2017, που έλαβε χώρα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων τη Δευτέρα 22 Μαΐου, με τη συμμετοχή του ΕΚΤ. Στην έκθεση κινητικότητας, η οποία διήρκησε όλη μέρα και διοργανώθηκε από το ΙΚΥ, το British Council, το ESN Greece και το Innovathens, συμμετείχαν εκπρόσωποι 22 φορέων, οργανισμών, μορφωτικών ιδρυμάτων και εθελοντικών οργανώσεων, οι οποίοι παρουσίασαν τις Δράσεις τους στους νέους που επισκέφτηκαν το χώρο προκειμένου να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες κινητικότητας. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας από τη Γωγώ Μαζιώτη, Εθνικό Σημείο Επαφής στο ΕΚΤ για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ.