Πρώτο σχέδιο δράσης για την Καινοτομία στην Ευρώπη

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Η καινοτομία στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της απασχόλησης "Για την καταπολέμηση της ανεργίας, η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει ταχύτερη ανάπτυξη, περισσότερο προσανατολισμένη στους τομείς του μέλλοντος" (Σύμφωνο εμπιστοσύνης για την απασχόληση, Ιούνιος 1996).

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ