Τεύχος 24

Τεύχος 24 | Μάιος-Ιούν. 2001

Αφιέρωμα

Μια σύντομη εισαγωγή και αναφορά στο συνέδριο (θέμα, που έγινε, κλπ.) (κείμενο από CORDIS FOCUS) Ακολουθούν τα βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: ‘Η νέα ψηφιακή οικονομία στην Ευρώπη: Οι πιθανές επιδράσεις στις επιχειρήσεις και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης’.  Η ανάδειξη της λεγόμενης ‘Ψηφιακής Οικονομίας’ συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών της επιδράσεων. Το συνέδριο που πρόσφατα διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστοποιεί τη σημασία που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο φαινόμενο της ‘Νέας Οικονομίας’. Παράγοντες του επιχειρηματικού, πολιτικού και ακαδημαϊκού χώρου συμμετείχαν στο συνέδριο συζητώντας κυρίως τις δομικές αλλαγές που επιφέρουν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες σε επίπεδο ανάπτυξης και παραγωγικότητας, τόσο για την Ευρώπη όσο, συγκριτικά, και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ  ... >>