Επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο

CARRIE: A Full-Text Online Library
Conservation OnLine Resources for Conservation Professionals

CoOL, an online resource operated by the Foundation of the American Institute for Conservation is a full text library of conservation information, covering a wide spectrum of topics of interest to those involved with the conservation of library, archives and museum materials. It is a growing online resource for conservators, collection care specialists, and other conservation professionals

UC Press E-Books Collection, 1982-2004

Access to the entire collection of electronic books is open to all University of California faculty, staff, and students, while more than 700 of the titles are available to the public. Print versions of many of the electronic books can be purchased directly from the publishers.

E-Scholarship - University of California

eScholarship provides Open-Access scholarly publishing services to the University of California and delivers a dynamic research platform to scholars worldwide. It is powered by the California Digital Library. The papers are fully searchable and can also be browsed by contributing research unit. In addition, the site links to other electronic publications (peer-reviewed articles, monographs, and books) and digital collections available through the CDL and its eScholarship program.

Eserver.org
Virginia Tech - Digital Libraries and Archives
Classic Bookshelf
ipl2

ipl2 is a public service organization and a learning/teaching environment.

US National Archives
Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

The Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) is an international organization dedicated to promoting the adoption, creation, use, dissemination, and preservation of electronic theses and dissertations (ETDs). It supports electronic publishing and open access to scholarship in order to enhance the sharing of knowledge worldwide.

Repositories of Primary Sources

A listing of over 5000 websites describing holdings of manuscripts, archives, rare books, historical photographs, and other primary sources for the research scholar.

Schoenberg Center for Electronic Text & Image

Over 2,000,000 images from various collections of rare books, manuscripts, papyri, photographs and sheet music are available for viewing. Each collection has its own web site that is unrestricted in the interests of knowledge and learning.

The Online Books Page

Listing over 1 million free books on the Web

The University of Oxford Text Archive

The University of Oxford Text Archive develops, collects, catalogues and preserves electronic literary and linguistic resources for use in Higher Education, in research, teaching and learning. The OTA also gives advice on the creation and use of these resources, and is involved in the development of standards and infrastructure for electronic language resources.

Translatum-gr The Greek Translation Vortal

Translatum.gr is the first Greek Translation Vortal. Its aim is to provide an extensive reference tool for all the matters which involve translators in general, and Greek translators in particular. In order to enhance communication amongst translators, it offers a forum where translators can discuss their issues as well as an on-line translation journal where they can publish their papers.

Library of Congress

Provides background information on the United States' national library and access to its online catalogues, research services, and a myriad of additional resources for scholars, professionals, and the general public. These include American Memory a gateway to over 100 multimedia cultural-historical collections.

Humanity Development Library

The Humanity Development Library is a large collection of practical information aimed at helping reduce poverty, increasing human potential, and providing a practical and useful education for all. This version, 2.0, contains 1,230 publications--books, reports, and magazines--in various areas of human development, from agricultural practice to economic policies, from water and sanitation to society and culture, from education to manufacturing, from disaster mitigation to micro-enterprises. It contains a total of 160,000 pages and 30,000 images.

edoc Server of the Humboldt-Universit?t zu Berlin
E-Theses
The University of North Carolina Highway Safety Research Center

This site offers many full-texts of articles and presentations concerning road, traffic, pedestrian and cycling safety issues.

Medical Dictionary Online

Use this free online medical dictionary search engine to research and learn about medical terminology, pharmaceutical drugs, healthcare equipment, health conditions, medical devices, medical abbreviations and more. You can browse the medical glossary or search medical terms. This medical dictionary displays information that may be available from any of the more than 40,000 publicly available dictionaries, encyclopedias, research articles and books.

Lanl.archiv.gov

ArXiv provides open access to 617,767 e-prints in the fields of physics, mathematics, non-linear science, computer science, quantitative biology and statistics. It is owned, operated and funded by Cornell University, a private not-for-profit educational institution. arXiv is also partially funded by the National Science Foundation

ΑΡΤΕΜΙΣ

Διαπανεπιστημιακό σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης για την ηλεκτρονική τεκμηρίωση της σύγχρονης ελληνικής γκρίζας βιβλιογραφίας. Παρέχει στοιχεία μη δημοσιευμένης βιβλιογραφίας (γκρίζα βιβλιογραφία) η οποία περιλαμβάνει τις διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες, τις εσωτερικές (τεχνικές) αναφορές, τις σημειώσεις διδασκαλίας κ.α. Το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης βιβλιοθηκών ΑΕΙ - ΤΕΙ, με σκοπό τη συστηματική αρχειοθέτηση και διάδοση της πνευματικής παραγωγής των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας με τη βοήθεια της τεχνολογίας των ψηφιακών βιβλιοθηκών.

Computing Research Repository (CoRR)

The Online Computing Research Repository (CoRR) serves as a single repository to which researchers from the whole field of computing can submit papers and reports to increase visibility and access. Available free to all members of the community.

CogPrints

CogPrints, an electronic archive for self-archive papers in any area of Psychology, Neuroscience, and Linguistics, and many areas of Computer Science (e.g., artificial intelligence, robotics, vison, learning, speech, neural networks), Philosophy (e.g., mind, language, knowledge, science, logic), Biology (e.g., ethology, behavioral ecology, sociobiology, behaviour genetics, evolutionary theory), Medicine (e.g., Psychiatry, Neurology, human genetics, Imaging), Anthropology (e.g., primatology, cognitive ethnology, archeology, paleontology), as well as any other portions of the physical, social and mathematical sciences that are pertinent to the study of cognition.

Pages