Ημερίδα Ενημέρωσης για τις Δράσεις Staff Exchanges και COFUND των Marie Skłodowska-Curie Actions στον Ορίζοντα Ευρώπη

Πότε και πού;

18.10.2023
Διαδικτυακά

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνουν με τίτλο: «Ημερίδα Ενημέρωσης για τις Δράσεις Staff Exchanges και COFUND των Marie Skłodowska-Curie Actions», την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου (10:00-13:00).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις προκηρύξεις χρηματοδότησης των Δράσεων Ανταλλαγών Προσωπικού (Staff Exchanges) και Συγχρηματοδότησης (COFUND) των Marie Skłodowska-Curie Actions του Ορίζοντα Ευρώπη και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, Ελευθερία Λυκουρέση, Δρ Βασιλική Εξάρχου και Alexandra Pedersen

Τέλος, θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους δυνητικούς συμμετέχοντες από τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Ελλάδας και της Κύπρου.

Τη συζήτηση θα συντονίσουν η Δρ Νάνσυ Μεγρέμη και ο Δρ Ιωάννης Θεοδώρου, Εθνικά Σημεία Επαφής για τις Δράσεις του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές ανώτερων βαθμίδων και μέλη ΔΕΠ, από όλα τα επιστημονικά πεδία, σε ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους του συστήματος έρευνας και καινοτομίας.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής προτάσεων στις Δράσεις αυτές δεν έχουν μεμονωμένοι ερευνητές και επαγγελματίες από οποιονδήποτε τομέα, αλλά διεθνείς κοινοπραξίες πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλων μη ακαδημαϊκών οργανισμών. Ευκαιρίες για μεμονωμένους ερευνητές προκύπτουν έμμεσα.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Οι γλώσσες στην οποία θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα είναι η ελληνική και η αγγλική, και το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι Δράσεις MSCΑ Staff Exchanges

Οι Δράσεις ΜSCA Staff Exchanges προωθούν την καινοτόμο διεθνή, διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία μέσω της ανταλλαγής προσωπικού και της ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας καινοτομίας. Το πρόγραμμα προωθεί μια κοινή κουλτούρα έρευνας και καινοτομίας που καλωσορίζει και επιβραβεύει τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα και βοηθά στη μετατροπή των ιδεών σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες. Είναι ανοικτό σε ερευνητικό, τεχνικό, διοικητικό και διευθυντικό προσωπικό που υποστηρίζει δραστηριότητες Ε&Κ.

Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα πρέπει να συμβάλλουν στις ακόλουθες αναμενόμενες επιπτώσεις:

 • Αύξηση της διεθνούς, διατομεακής και διεπιστημονικής κινητικότητας του ερευνητικού προσωπικού εντός και εκτός Ευρώπης μέσω συνεργατικών ερευνητικών δικτύων και δραστηριοτήτων·
 • Ενίσχυση της βάσης ανθρώπινου κεφαλαίου Ε&Κ στην Ευρώπη και πέραν αυτής.
 • Αύξηση της ελκυστικότητας της Ευρώπης ως κορυφαίου προορισμού για Ε&Κ.
 • Συμβολή στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Ευρώπης μέσω υψηλής ποιότητας Ε&Κ.
 • Προώθηση της κουλτούρας της ανοιχτής επιστήμης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Οι Δράσεις MSCΑ COFUND

Οι Δράσεις MSCA COFUND συγχρηματοδοτούν νέα ή υπάρχοντα διδακτορικά προγράμματα και προγράμματα μεταδιδακτορικών υποτροφιών με στόχο τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών του MSCA, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς, διατομεακής και διεπιστημονικής ερευνητικής κατάρτισης, καθώς και της διεθνούς και διατομεακής κινητικότητας ερευνητών σε όλα τα στάδια της καριέρας τους.

Στην πράξη, οι Δράσεις MSCA COFUND παρέχουν συμπληρωματική χρηματοδότηση για διδακτορικά ή μεταδιδακτορικά προγράμματα που διαχειρίζονται φορείς εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε συνδεδεμένες χώρες του Horizon Europe. Αυτά τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα πρέπει να ακολουθούν την καλή πρακτική των Δράσεων MSCA όσον αφορά τις διεθνείς προσλήψεις και το ελάχιστο επίπεδο απασχόλησης για τους προσλαμβανόμενους υποτρόφους, όπως περιγράφεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ερευνητών και στον Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών.

Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα πρέπει να συμβάλλουν στις ακόλουθες αναμενόμενες επιπτώσεις:

 • Ενίσχυση της κυκλοφορίας ταλέντων και γνώσης σε όλο το τοπίο της Ε&Κ, μέσω της διεθνούς, διατομεακής και διεπιστημονικής κινητικότητας, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη περιφερειακών ή εθνικών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, όταν χρειάζεται.
 • Να ευθυγραμμιστούν οι πρακτικές με τις πολιτικές των Δράσεων MSCA που βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για τους Ερευνητές και στον Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών.
 • Βελτίωση της ελκυστικότητας της σταδιοδρομίας των ερευνητών, ιδίως μέσω καλύτερων συνθηκών εργασίας και απασχόλησης·
 • Ενίσχυση της βάσης του ανθρώπινου κεφαλαίου της Ευρώπης στην Ε&Κ με την κατάρτιση ερευνητών υψηλής ειδίκευσης.
 • Αύξηση της ελκυστικότητας της Ευρώπης ως κορυφαίου προορισμού Ε&Κ.
 • Βελτίωση της ποιότητας της Ε&Κ συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.
 • Δημιουργία βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών και μη ακαδημαϊκών οργανισμών.
 • Προώθηση της κουλτούρας της ανοικτής επιστήμης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες «Υγεία» και «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας.

Με συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς. Ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής, λειτουργώντας ως «one-stop-shop» για την πληροφόρηση επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα, για την εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό, για υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, για τη διαμεσολάβηση για διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες, για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

Το ΙδΕΚ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1996 μετά από πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την αρχική ονομασία Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Έκτοτε, το Ίδρυμα ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με επίκεντρο την ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων έρευνας, και την εκπροσώπηση της Κύπρου σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και οργανισμούς.  Με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Ίδρυμα διεύρυνε από το 2007 το φάσμα των αρμοδιοτήτων του, ενσωματώνοντας στις δραστηριότητές του την υποστήριξη και την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Κύπρο.

Το ΙδΕΚ είναι επίσης υπεύθυνο για τον συντονισμό της συμμετοχής της Κύπρου σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, όπως τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ, το Πρόγραμμα COST, το Δίκτυο EURAXESS, το Enterprise Europe Network, κ.α. Από το 1999, το ΙδΕΚ φιλοξενεί ένα κεντρικό σύστημα των κυπριακών Εθνικών Σημείων Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του Ορίζοντα Ευρώπη. Επιπλέον, το ΙδΕΚ προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην εθνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, όπως πληροφόρηση και καθοδήγηση κατά την προετοιμασία προτάσεων έργων (ενημερωτικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια, προκαταρκτικούς και πλήρεις ελέγχους προτάσεων, mock interviews, κ.α.), καθώς και κατά τη διάρκεια διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων. 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής MSCA για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»  στην Ελλάδα:
ΕΚΤ Δρ Νάνσυ Μεγρέμη (e-mail: amegremi@ekt.gr , τηλ. 2102204993), Κος Henry Scott (e-mail: hscott@ekt.gr, τηλ. 2102204918)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής MSCA για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» στην Κύπρο:
ΙΔΕΚ Δρ. Ιωάννης Θεοδώρου, (e-mail: itheodorou@research.org.cy, τηλ: 22205038), Δρ. Άγγελος Ντάντος, (e-mail: antantos@research.org.cy, τηλ. 22205033), Μυρτώ Αναστασιάδου (e-mail: manastassiadou@research.org.cy,  τηλ: 22 205069)

Διοργάνωση