COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Scientists’ worlds will shrink in the wake of the pandemic
Smriti Mallapaty
Nature, doi: 10.1038/d41586-020-01523-1
04 JUNE 2020
Η πανδημία ανάγκασε τους ερευνητές να αντιμετωπίσουν περιορισμούς στις μετακινήσεις τους, γεγονός που  θα επηρεάσει τον τρόπο διεξαγωγής της επιστήμης. Κάποιοι φοβούνται ότι αυτοί οι περιορισμοί θα οδηγήσουν σε έναν κόσμο που ευνοεί τους ελίτ επιστήμονες και τις εδραιωμένες ομάδες που έχουν μικρότερες ανάγκες δικτύωσης, οτι άλλες ομάδες ενδέχεται να χάσουν συνεργάτες και να περιθωριοποιηθούν και ότι η επιτόπια εργασία θα γίνει μία πολυτέλεια. Θα μπορούσε όμως να συμβεί και το αντίθετο: οι περιορισμοί να οδηγήσουν σε εκδημοκρατισμό της επιστήμης, εάν η εικονική εργασία επιτρέπει περισσότερες διασυνδέσεις για άτομα που δεν μπορούν να ταξιδέψουν εύκολα.
Clearance and Persistence of SARS‐CoV‐2 RNA in COVID‐19 patients
Anália Carmo, et al.
Journal of Medical Virology, https://doi.org/10.1002/jmv.26103
First published:02 June 2020
Στόχος της έρευνας ήταν να αξιολογηθεί ο χρόνος που χρειάζεται ένας ασθενής για να επιτύχει μη ανιχνεύσιμα επίπεδα SARS ‐ CoV ‐ 2 σε δείγματα ανώτερης αναπνευστικής οδού. Η μελέτη απέδειξε ότι οι περισσότεροι ασθενείς είχαν θετικά αποτελέσματα για περισσότερο από δύο εβδομάδες και ότι η εμμονή του ιικού RNA δεν σχετίζεται απαραίτητα με σοβαρή ασθένεια, αλλά μπορεί να προκύψει από ασθενέστερη ασθενέστερη ανοσοαπόκριση .
Paul J. J. Welfens
International Economics and Economic Policy (2020) 17:295–362
Published online: 23 May 2020
Η νέα επιδημία COVID-19 αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την παγκόσμια οικονομία. Ενώ δεν είναι δυνατή μια ακριβής μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την πορεία μετάδοσης του νέου ιού, αυτό που σαφώς μπορεί να προβλεφθεί είναι ότι θα προκύψουν διεθνείς διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, μείωση του ΑΕΠ σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ και στην Κίνα, πτώση των τιμών ενεργητικού και τιμών των κρατικών ομολόγων. 

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.