COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Viral modernity? epidemics, infodemics, and the ‘bioinformational’ paradigm
Michael A. Peters, Petar Jandrić & Peter McLaren
Educational Philosophy and Theory, DOI: 10.1080/00131857.2020.1744226
https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1744226
Published online: 31 Mar 2020
Ο ιϊκός εκσυγχρονισμός (Viral modernity) είναι μια έννοια που βασίζεται στη φύση των ιών (βιολογική) με τον αρχαίο και κρίσιμο ρόλο που έχουν διαδραματίσει στην εξέλιξη και τον πολιτισμό και ταυτόχρονα εμπεριέχει τις διάφορες μορφές της βιοπληροφορικής (bioinformation) και τον ρόλο της επιστήμης της πληροφορίας και της πληροφορικής στην σύγχρονη κοινωνία. Στο παρόν άρθρο, ο καθένας από τους 3 συγγραφείς, καταπιάνεται χωριστά με την έννοια του ιού (βιολογικού, τεχνολογικού και πληροφοριακού), με τους κώδικες, τα οικοσυστήματα της πληροφορίας και της πληροφορικής, τις δημοσιεύσεις, την εκπαίδευση και τα αναδυόμενα συστήματα επικοινωνίας της γνώσης αλλά και της παραπληροφόρησης (Infodemics: virus of misinformation). Εντοπίζουν τις συσχετίσεις αυτών με τις επιδημίες, την καραντίνα και τη διαχείριση της δημόσιας υγείας. Γίνεται αναφορά στην έννοια της ιογενούς-ψηφιακής φιλοσοφίας (Viral-Digital Philosophy-VDP) που βασίζεται στον παραλληλισμό των βιολογικών και τεχνολογικών συστημάτων. Συζητείται η στάση μας απέναντι στο Covid-19 ως μια απάντηση της βιοπληροφορικής (bioinformationalist) που αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα το πρωτοφανές στην ιστορία επίπεδο ανταλλαγής ενάρετων πληροφοριών  και την αξιοποίηση των δεδομένων αλληλουχίας του γονιδιώματος του ιού στις δοκιμασίες για τη θεραπεία ή το εμβόλιο. Τις τοποθετήσεις των 3 συγγραφέων ακολουθούν τρεις ανοιχτές αναθεωρήσεις, οι οποίες βελτιώνουν περαιτέρω τα συμπεράσματα και τα συσχετίζουν με την φιλοσοφία και την έννοια του ιού ως “Pharmakon“ (φάρμακο).
A vision of the use of technology in medical education after the COVID-19 pandemic
Poh-Sun Goh, John Sandars
MedEdPublish, DOI: https://doi.org/10.15694/mep.2020.000049.1
Published Date: 26/03/2020
Η ιατρική εκπαίδευση σε ολόκληρο τον κόσμο έχει βιώσει σημαντικές αλλαγές ως συνέπεια της πανδημίας COVID-19. Η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε γρήγορα και με καινοτόμους τρόπους προκειμένου να συνεχιστεί  η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Το πώς θα διαμορφωθεί η ιατρική εκπαίδευση μετά την υποχώρηση της πανδημίας είναι άγνωστο, εντούτοις συζητούνται πολλά πιθανά μελλοντικά σενάρια. Η χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, όπως η τεχνητή νοημοσύνη για προσαρμοστική μάθηση και η εικονική πραγματικότητα, είναι πολύ πιθανό να είναι το βασικό συστατικό μιας μετασχηματισμένης ιατρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συζητούνται τα οφέλη και οι προκλήσεις της χρήσης της τεχνολογίας στην ιατρική εκπαίδευση και ο τρόπος που μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους εκπαιδευόμενους σε όλο τον κόσμο.
H Χημεία του Κορωνοϊού SARS-CoV-2
Ζωή Κούρνια
ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ , Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020Α, σελ 4-9
Στο παρόν άρθρο ανασκόπησης περιλαμβάνονται πληροφορίες για τη μορφολογία του κορονοϊού SARS-CoV-2 και τη δομική σύνδεσή του με τα ανθρώπινα κύτταρα, για κλινικές δοκιμές εμβολίων κατά του SARS-CoV-2, τον σχεδιασμό νέων φαρμάκων και την επανατοποθέτηση παλαιότερων. Επικαιροποιημένες πληροφορίες από την συγγραφέα σχετικά με τη δομή του νέου κορονοϊού και τη σχετική έρευνα φαρμάκων, δημοσιεύονται ανοιχτά στον σύνδεσμο: https://lifeischemistry.com/2020/03/27/structure-based-drug-design-updates-for-sars-cov-2/

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.