Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού "Ανάπτυξη Πλατφόρμας CRIS", Κωδικός: EPSETKD0601
06.08.2012 08.10.2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.581/04.04.2012)
05.04.2012 25.04.2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.473/20.03.2012)
20.03.2012 06.04.2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.288/13.02.2012)
13.02.2012 29.02.2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.32/13.01.2012)
13.01.2012 03.02.2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1349/23.11.2011)
23.11.2011 09.12.2011
Δημόσια Διαβούλευση έργου «Ανάπτυξη Πλατφόρμας CRIS», κωδικός: EPSETKD0601
07.10.2011 31.10.2011
Προκήρυξη Aνοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών εκδόσεων (Έντυπων και Ηλεκτρονικών - Συνδρομές για το 2012) και Συνοδευτικών υπηρεσιών για τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ/ΕΙΕ»
05.10.2011 15.10.2011
Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ», Κωδικός: EPSETKD0801
07.07.2011 05.09.2011
Υποβολή Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς για την υλοποίηση έργου (Α.Π.415/04.05.2011)
04.05.2011 19.05.2011

Pages