Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για προμήθεια Υποδομών Πληροφοριακών Συστημάτων για την παροχή των υπηρεσιών για το έργο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕ+Τ) Γ΄Φάση - Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά ΑΠ
18.10.2007 27.11.2007
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αναζήτηση Συνεργασιών για την εκπόνηση 4 μελετών για τα υπό-έργα 4 και 7 (με κωδ. ΟΠΣ 119153) του ΕΚΤ/ΕΙΕ ΕΠΣΕ+Τ - Γ' ΦΑΣΗ "Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης" του ΕΠ ΚτΠ του Γ' ΚΠΣ
04.10.2007 16.10.2007
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αναζήτηση Συνεργασιών για την εκπόνηση 7 μελετών για τα υπό-έργα 4, 5 και 8 του έργου (με κωδ. ΟΠΣ 119153) του ΕΚΤ/ΕΙΕ ΕΠΣΕ+Τ - Γ' ΦΑΣΗ "Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης" του ΕΠ ΚτΠ
17.07.2007 31.07.2007
Προκήρυξη Aνοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια "Ξενόγλωσσων περιοδικών εκδόσεων (Έντυπων και Ηλεκτρονικών - Συνδρομή 2007) και συνοδευτικών υπηρεσιών για τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ/ΕΙΕ"
09.11.2006 12.12.2006
Πρoκήρυξη δύο θέσεων Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ)
02.03.2006 31.03.2006
Προκήρυξη Aνοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια "Ξενόγλωσσων περιοδικών εκδόσεων (Έντυπων και Ηλεκτρονικών - Συνδρομή 2006) και συνοδευτικών υπηρεσιών για τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ/ΕΙΕ"
19.10.2005 05.12.2005
Προκήρυξη Aνοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου του ΕΚΤ/ΕΙΕ
02.09.2005 05.10.2005
Προκήρυξη Aνοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση/διάθεση ψηφιακού περιεχομένου
12.07.2005 25.08.2005

Pages