Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Προκήρυξη Aνοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «Ψηφιοποίηση αναδρομικού υλικού του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών»
30.04.2009 01.06.2009
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Δημιουργία και διαχείριση υποδομής συστήματος Single Sign On, ολοκλήρωση με Captive Portal σε επίπεδο υποδομής. Αρχιτεκτονική και διαμόρφωση της δικτυακής υποδομής, υποστήριξη της λειτουργίας των δικτύων
08.04.2009 22.04.2009
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο ««Αρχιτεκτονική, διαμόρφωση, διαχείριση και στατιστικά συστήματος κεντρικής πιστοποίησης χρηστών μέσω Captive Portal, δημιουργία και υποστήριξη περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών»
08.04.2009 22.04.2009
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Εφαρμογές επισκόπησης λειτουργίας και παρουσίασης στατιστικών στοιχείων ευρυζωνικού δικτύου και εφαρμογών»
08.04.2009 22.04.2009
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Ολοκλήρωση σε επίπεδο εφαρμογών των δυνατοτήτων single sign-on της υποδομής»
08.04.2009 08.04.2009
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Σύστημα υποστήριξης εξατομίκευσης και context-aware διάθεσης εφαρμογών»
08.04.2009 22.04.2009
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Υλοποίηση μηχανισμών για την καταγραφή πληροφορίας θέσης και τη διάθεσή της προς χρήση από εφαρμογές»
08.04.2009 22.04.2009
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Ολοκλήρωση μηχανισμών εξατομίκευσης και context-awareness σε διάφορες υπηρεσίες/εφαρμογές»
08.04.2009 22.04.2009
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Μηχανισμοί προσαρμογής περιεχομένου για τη διάθεση σε χρήστες φορητών υπολογιστικών συσκευών»
08.04.2009 22.04.2009
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Υλοποίηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους συμμετέχοντες σε συνεδριακές εκδηλώσεις»
08.04.2009 22.04.2009

Pages