Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Προκήρυξη Aνοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια "Ξενόγλωσσων περιοδικών εκδόσεων (Έντυπων και Ηλεκτρονικών - Συνδρομή 2007) και συνοδευτικών υπηρεσιών για τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ/ΕΙΕ"
09.11.2006 12.12.2006
Πρoκήρυξη δύο θέσεων Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ)
02.03.2006 31.03.2006
Προκήρυξη Aνοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια "Ξενόγλωσσων περιοδικών εκδόσεων (Έντυπων και Ηλεκτρονικών - Συνδρομή 2006) και συνοδευτικών υπηρεσιών για τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ/ΕΙΕ"
19.10.2005 05.12.2005
Προκήρυξη Aνοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου του ΕΚΤ/ΕΙΕ
02.09.2005 05.10.2005
Προκήρυξη Aνοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση/διάθεση ψηφιακού περιεχομένου
12.07.2005 25.08.2005

Pages