Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.783/12.04.2013)
12.04.2013 19.04.2013
Πρόσκληση για την υποβολή Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς για την υλοποίηση του έργου "Εφαρμογή εργαλείων οπτικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων στο γνωσιακό αποθετήριο του έργου EuroRIs-Net+", με κωδικό 2011/EuroRIsNet+02
03.04.2013 18.04.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.677/29.03.2013)
29.03.2013 15.04.2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Υπολογιστικός Εξοπλισμός», κωδικός: EPSETKD0901
07.03.2013 28.03.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π. 501/06.02.2013)
27.02.2013 15.03.2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης κοινοτήτων χρηστών των υπηρεσιών SaaS του ΕΚΤ», κωδικός: SaaS0401
07.02.2013 25.02.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.374/06.02.2013)
06.02.2013 20.02.2013
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός "Μελέτες και Δράσεις για την Υποστήριξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών της Πράξης", κωδικός: EPSETKD0501
15.01.2013 01.03.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1779/07.12.2012), υποβολή έως 03/01/2013)
07.12.2012 03.01.2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Ψηφιακό Περιεχόμενο», κωδικός: EPSETKD0301
29.11.2012 20.12.2012

Pages