Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Μελέτη συστήματος διαχείρισης ασφαλείας για εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα"
07.07.2008 18.07.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Εφαρμογή παρουσίασης της Ζωφόρου του Παρθενώνα με εξελιγμένες δυνατότητες γραφικής διεπαφής χρήστη και διαδραστικές εφαρμογές"
07.07.2008 18.07.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη "Δημιουργική επιμέλεια, εκτύπωση και διεκπεραίωση του περιοδικού 'Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία' "
06.06.2008 23.06.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Υποστήριξη της διαδικασίας έκδοσης των ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών"
07.05.2008 22.05.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Εντοπισμός επιτυχημένων πρακτικών και υλοποίηση ενεργειών για τη χρήση του Αποθετηρίου και από ερευνητές άλλων ερευνητικών φορέων"
07.05.2008 22.05.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Σχεδίαση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων"
07.05.2008 22.05.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Κατηγοριοποίηση και εκκαθάριση διαθέσιμου υλικού από πνευματικά δικαιώματα ώστε να διατεθεί ελεύθερο από το αποθετήριο"
05.05.2008 20.05.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Στρατηγική ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης έργων"
05.05.2008 20.05.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Ψηφιοποίηση υλικού του EIΕ που προορίζεται για κατάθεση στο Ιδρυματικό Αποθετήριο"
01.04.2008 15.04.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Τεκμηρίωση αρχειακών συλλογών βυζαντινών και μεταβυζαντινών εγγράφων Αγίου Όρους - Πάτμου - Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και απόθεσή τους στο Αποθετήριο"
01.04.2008 15.04.2008

Pages