Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1471/02.08.2013)
02.08.2013 26.08.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1469/02.08.2013)
02.08.2013 26.08.2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες σε Κινούμενους Χρήστες», κωδικός: EPSETKD1101
02.08.2013 26.08.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1227/28.06.2013)
28.06.2013 14.07.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.1225/28.06.2013)
28.06.2013 14.07.2013
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Yπηρεσίες σε Κινούμενους Χρήστες», κωδικός: EPSETKD1001
11.06.2013 23.07.2013
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Ψηφιοποίηση και Καταλογογράφηση Επιστημονικού και Πολιτιστικού Περιεχομένου», κωδικός: EPSETKD0301
10.06.2013 22.07.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1048/05.06.2013)
05.06.2013 20.06.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.965/20.05.2013)
20.05.2013 04.06.2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη των δράσεων για τη συλλογή στοιχείων, την παραγωγή και έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ», κωδικός: EPSETKD1301
13.05.2013 03.06.2013

Pages