Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Δημόσια Διαβούλευση έργου «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ», κωδικός: EPSETKD0801
23.03.2011 07.04.2011
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με μίσθωση έργου (Α.Π.189/02.03.2011)
02.03.2011 18.03.2011
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τo έργο "Δημιουργική επιμέλεια, εκτύπωση και διεκπεραίωση του περιοδικού 'Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία'"
31.01.2011 14.02.2011
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού σε 2 τμήματα με τίτλο «Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού, εξοπλισμού ψηφιοποίησης και λογισμικού για τη βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσκτησης, επεξεργασίας, διαχείρισης και διάθεσης, τεκμηρίων ποικίλων μορφών & τύπων
18.10.2010 01.11.2010
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τo έργο "Δημιουργική επιμέλεια, εκτύπωση και διεκπεραίωση του περιοδικού 'Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία'"
09.02.2010 25.02.2010
Προκήρυξη Aνοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών εκδόσεων (Έντυπων και Ηλεκτρονικών – Συνδρομές 2010 και 2011) και Συνοδευτικών υπηρεσιών για τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ/ΕΙΕ»
13.10.2009 16.11.2009
Προκήρυξη Aνοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «Ψηφιοποίηση αναδρομικού υλικού του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών»
30.04.2009 01.06.2009
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Δημιουργία και διαχείριση υποδομής συστήματος Single Sign On, ολοκλήρωση με Captive Portal σε επίπεδο υποδομής. Αρχιτεκτονική και διαμόρφωση της δικτυακής υποδομής, υποστήριξη της λειτουργίας των δικτύων
08.04.2009 22.04.2009
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο ««Αρχιτεκτονική, διαμόρφωση, διαχείριση και στατιστικά συστήματος κεντρικής πιστοποίησης χρηστών μέσω Captive Portal, δημιουργία και υποστήριξη περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών»
08.04.2009 22.04.2009
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Εφαρμογές επισκόπησης λειτουργίας και παρουσίασης στατιστικών στοιχείων ευρυζωνικού δικτύου και εφαρμογών»
08.04.2009 22.04.2009

Pages