Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.2345/23.12.2013)
23.12.2013 13.01.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.2331/23.12.2013)
23.12.2013 13.01.2014
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Υπηρεσίες υποστήριξης κοινοτήτων χρηστών των υπηρεσιών SaaS του ΕΚΤ», κωδικός: SaaS0401
11.12.2013 27.01.2014
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Υπολογιστικός Εξοπλισμός», κωδικός: EPSETKD0901
05.12.2013 20.01.2014
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας», κωδικός: SaaS0301
04.12.2013 07.01.2014
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Τεχνική υποστήριξη των δράσεων για τη συλλογή στοιχείων, την παραγωγή και έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ» , κωδικός: EPSETKD1301 (Α.Π. 2015/14.11.2013)
14.11.2013 15.01.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.1745/07.10.2013)
07.10.2013 21.10.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.1711/03.10.2013)
03.10.2013 18.10.2013
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών εκδόσεων (Έντυπων και Ηλεκτρονικών – Συνδρομές για το 2014) και Συνοδευτικών υπηρεσιών για τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ/ΕΙΕ», κωδικός: 2013/ΨΒ01 (Α.Π. 1642/23.09.2013)
23.09.2013 04.11.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1471/02.08.2013)
02.08.2013 26.08.2013

Pages