Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Ψηφιοποίηση υλικού του EIΕ που προορίζεται για κατάθεση στο Ιδρυματικό Αποθετήριο"
01.04.2008 15.04.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Τεκμηρίωση αρχειακών συλλογών βυζαντινών και μεταβυζαντινών εγγράφων Αγίου Όρους - Πάτμου - Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και απόθεσή τους στο Αποθετήριο"
01.04.2008 15.04.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Προσδιορισμός κινδύνων και υλοποίηση μέτρων εξασφάλισης συστήματος και δεδομένων (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα) σε επίπεδο διαδικασιών οργάνωσης και τεχνολογικών μέσων"
01.04.2008 15.04.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Ανάπτυξη και διαχείριση συστήματος Κατανεμημένης Βάσης Δεδομένων (ΚΒΔ) Πειραμάτων μικροσυστοιχιών DNA"
01.04.2008 15.04.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη Μελέτη "Μελέτη εφαρμογής εξ αποστάσεως μάθησης"
11.02.2008 26.02.2008
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αναζήτηση Συνεργασιών για την εκπόνηση έργου [EPSETG0304] για το υπό-έργο 3 του έργου του ΕΚΤ/ΕΙΕ ΕΠΣΕ+Τ - Γ' ΦΑΣΗ του ΕΠ ΚτΠ του Γ' ΚΠΣ
11.02.2008 22.02.2008
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αναζήτηση Συνεργασιών για εκπόνηση 5 μελετών/εργασιών για το υπό-έργο 5 (με κωδ. ΟΠΣ 119153) του ΕΚΤ/ΕΙΕ ΕΠΣΕ+Τ - Γ' ΦΑΣΗ "Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης" του ΕΠ ΚτΠ του Γ' ΚΠΣ
02.11.2007 07.11.2007
Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για προμήθεια Υποδομών Πληροφοριακών Συστημάτων για την παροχή των υπηρεσιών για το έργο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕ+Τ) Γ΄Φάση - Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά ΑΠ
18.10.2007 27.11.2007
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αναζήτηση Συνεργασιών για την εκπόνηση 4 μελετών για τα υπό-έργα 4 και 7 (με κωδ. ΟΠΣ 119153) του ΕΚΤ/ΕΙΕ ΕΠΣΕ+Τ - Γ' ΦΑΣΗ "Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης" του ΕΠ ΚτΠ του Γ' ΚΠΣ
04.10.2007 16.10.2007
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αναζήτηση Συνεργασιών για την εκπόνηση 7 μελετών για τα υπό-έργα 4, 5 και 8 του έργου (με κωδ. ΟΠΣ 119153) του ΕΚΤ/ΕΙΕ ΕΠΣΕ+Τ - Γ' ΦΑΣΗ "Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης" του ΕΠ ΚτΠ
17.07.2007 31.07.2007

Pages