Νέο δίκτυο επιστημονικής πληροφόρησης από την Υπηρεσία Έρευνας και Τεχνολογίας του ΝΑΤΟ

Ένα νέο δίκτυο επιστήμης, τεχνολογίας και έρευνας που ενισχύει την από κοινού χρήση και αξιοποίηση πληροφοριακών πόρων ανέπτυξε πρόσφατα η Επιτροπή Διαχείρισης Πληροφοριών της Υπηρεσίας Έρευνας και Τεχνολογίας του ΝΑΤΟ (Information Management Committee, NATO Research Technology Agency). Το δίκτυο STARNET είναι μια βάση δεδομένων με πηγές στο Διαδίκτυο που αφορούν θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. Το δίκτυο λειτουργεί ως ψηφιακή βιβλιοθήκη, με δυνατότητα ολοκληρωμένων και πολύπλοκων αναζητήσεων.

Η συγκέντρωση των πηγών ξεκίνησε το 2003 και προς το παρόν, το δίκτυο διαθέτει μόνο μη διαβαθμισμένες πληροφορίες. Καλύπτει, δε, επτά τομείς που αποτελούν τους παρακάτω κόμβους (nodes) του STARNET:

  • Αεροναυτική και Διάστημα (Aerospace and Aerospace-Related Research Information Node, ARIN)
  • Aμυνα ενάντια στην τρομοκρατία (Defense Against Terrorism Node, DTIN)
  • Περιβαλλοντικές και Βιολογικές Επιστήμες (Environmental and Biological Sciences Node, EBSIN)
  • Πληροφορική (Information Science Node, INSCIN)
  • Χερσαίες Επιχειρήσεις (Land based Operations Node, LBON)
  • Ναυτικές και Θαλάσσιες Επιχειρήσεις (Naval, Marine and Sea-based Operation Node, NAVMAS)
  • Σχεδιασμός Έρευνας (Research Planning Node, RESPLAN).

Το δίκτυο απευθύνεται σε επιστήμονες, μηχανικούς, διαχειριστές προγραμμάτων, αναλυτές, κ.λπ. Κάθε κόμβος περιλαμβάνει πληροφορίες για επιμέρους θεματικές ενότητες, νέα και εκδηλώσεις, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και δυνατότητα αναζήτησης δεδομένων με βάση τη χώρα προέλευσης, τον τύπο του οργανισμού, τη θεματική περιοχή και τη γλώσσα της πηγής.

Επιπλέον, οι χρήστες του δικτύου μπορούν να προτείνουν πηγές, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που είναι διαθέσιμη στον κόμβο. Οι προτάσεις αξιολογούνται από τους υπεύθυνους περιεχομένου του δικτύου και, εφόσον τα δεδομένα κριθούν κατάλληλα και ολοκληρωμένα, η πηγή εισάγεται στο STARNET. Η ενεργός συμμετοχή των χρηστών αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη του δικτύου σε 'one-stop resource' για την έρευνα και την ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο: http://starnet.rta.nato.int/

Μάθετε Περισσότερα