Ερευνητικό έργο για ερασιτέχνες συγγραφείς

Ένα πρωτοποριακό έργο που έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πολιτών, ερευνητών και ιδρυμάτων ολοκληρώνεται αυτό τον μήνα. Πρόκειται για το έργο COINE (Cultural Objects In Networked Environments, Πολιτιστικά Αντικείμενα σε Δικτυωμένα Περιβάλλοντα) που χρηματοδοτείται από τον επιχειρησιακό άξονα 'Πολιτιστική Κληρονομιά για Όλους' (Heritage for All) του προγράμματος 'Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας' (IST, Information Society Technologies) της ΕΕ. Στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος για τη δημιουργία και διάθεση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω του Διαδικτύου.

Η βασική ιδέα του έργου είναι να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να διηγηθούν τις προσωπικές τους ιστορίες μέσω της χρήσης κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων και ηχητικών καταγραφών. Το COINE παρέχει όλα τα εργαλεία, με τα οποία ένα άτομο που δεν έχει επαρκής γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να γίνει συγγραφέας και δημιουργός, καθώς και να δημοσιεύει τα έργα του στο Διαδίκτυο.

Με τη χρήση του εν λόγω συστήματος μπορεί να επιτευχθεί ένα νέο επίπεδο διαδραστικότητας ανάμεσα σε μουσεία, βιβλιοθήκες, διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και στους επισκέπτες αυτών των χώρων. Οι χρήστες θα μπορούν να αναζητούν και να ανακαλύπτουν υλικό για τις έρευνές τους καθώς και να δημιουργούν διηγήσεις που θα αποτελούν πηγές για τις έρευνες άλλων επισκεπτών.

Μέσω της χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού θα παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής απόδοσης στοιχείων και αντικειμένων της καθημερινότητας, καθώς και η δημιουργία περιγραφών (μεταδεδομένα) και δυναμικών συνδέσεων με άλλες συλλογές. Τα αποτελέσματα του έργου θα βοηθήσουν, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία προτύπων για τη δομημένη ανάπτυξη και την ανάκτηση ψηφιακών πηγών σε κατανεμημένα δικτυακά περιβάλλοντα. Το έργο θα δοκιμαστεί σε διάφορα πολιτιστικά περιβάλλοντα (π.χ. μαθητές σχολείων, ομάδες πολιτών) που θα προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης.

Στο ερευνητικό έργο συμμετέχουν οργανισμοί από τη Μ.Βρετανία και την Ιρλανδία, και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από διάφορες χώρες, όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), το Πανεπιστήμιο Oberta de Catalunya (Βαρκελώνη) και το Πανεπιστήμιο Jagiellonian (Κρακοβία).

Μάθετε Περισσότερα