Βραβεία Eureka για ερευνητικά έργα περιβάλλοντος και μικροηλεκτρονικής

Δύο ερευνητικά έργα που αφορούν την ατμοσφαιρική ρύπανση και τον έλεγχο πλακιδίων πυριτίου απέσπασαν τα ετήσια βραβεία Lillehammer και Lynx του ευρωπαϊκού δικτύου Eureka για τη βιομηχανική έρευνα και ανάπτυξη. Η απονομή των βραβείων που συνοδεύονται από το ποσό των 10.000 ευρώ πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου Eureka, στις 18 Ιουλίου 2004, στο Παρίσι. 

Συγκεκριμένα, το έργο EUROTRAC-2 απέσπασε το βραβείο Lillehammer που αφορά έργα που αποφέρουν σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και απονέμεται από το 1994, σε ετήσια βάση, μετά από πρωτοβουλία της νορβηγικής προεδρίας Eureka. Στο πλαίσιο του EUROTRAC-2 υλοποιήθηκε η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έρευνα για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην ΕΕ και, ειδικότερα, για τη δημιουργία και μεταφορά ρύπων στην τροπόσφαιρα και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Στο έργο συμμετέχουν 300 ερευνητές από 30 χώρες, με συντονιστή το γερμανικό Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο για το Περιβάλλον και την Υγεία. 

Η μελέτη περιλαμβάνει 14 υποέργα για την ανάλυση της μεταφοράς και της χημικής μετατροπής συγκεκριμένων ιχνοστοιχείων (trace constituents) στην τροπόσφαιρα. Σύμφωνα με τις έρευνες, το τροποσφαιρικό όζον, που διανύει μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των ηπείρων, επηρεάζει σημαντικά την ατμοσφαιρική ρύπανση και, παρά τα τοπικά μέτρα για τη μείωση της βραχυπρόθεσμης υψηλής συγκέντρωσης στις πόλεις, οι μέσες τιμές όζοντος έχουν αυξηθεί. Οι ερευνητές αποκάλυψαν επίσης πως πολύ λεπτά σωματίδια, όπως αερολύματα και νανοσωματίδια, παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του αέρα, ενώ οι συγκεντρώσεις αυτών των ουσιών συνήθως υπερβαίνουν τα όρια της ΕΕ. 

Τα αποτελέσματα του EUROTRAC-2 έχουν συμβάλει στην επίτευξη συμφωνιών για την περιβαλλοντική στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στη σύσταση ενός πανευρωπαϊκού ερευνητικού δικτύου για τους ρύπους της κατώτερης ατμόσφαιρας. 

Σύμφωνα με την Dr Pauline Midgley, ερευνήτρια στον οργανισμό που συντονίζει το έργο, το χρηματικό έπαθλο των 10.000 ευρώ θα διατεθεί ως τιμητικό βραβείο σε κάποιον από τους νέους ερευνητές του έργου. 

Το βραβείο Lynx, το οποίο αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας με σημαντική εμπορική και οικονομική ανάπτυξη χάρη στη συμμετοχή τους σε κάποιο έργο Eureka, απονεμήθηκε στη γαλλική εταιρεία Mesatronic. Η συμμετοχή της συγκεκριμένης εταιρείας στο έργο NEWTECT οδήγησε στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τον έλεγχο μικροσκοπικών πλακιδίων πυριτίου. Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει εταίρους από τη Γαλλία, την Ελβετία και την Ιταλία. 

Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογίας (probe card technology) που βασίζεται στην τεχνολογία ημιαγωγών, για τον ακριβή έλεγχο της ποιότητας μιας νέας γενιάς σύνθετων και μικροσκοπικών πλακιδίων πυριτίου υψηλής πυκνότητας. 

Σύμφωνα με τον κ. Andrι Belmont, διευθυντικό στέλεχος της Mesatronic, το έργο έδωσε στην εταιρεία τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει και να αναπτύξει την τεχνογνωσία για την εμπορική αξιοποίηση μιας δυναμικής ιδέας. Ξεκινώντας με προσωπικό δύο ατόμων και ετήσιο τζίρο 100.000 ευρώ το 1993, η Mesatronic έχει σήμερα 64 υπαλλήλους και εμπορικές δραστηριότητες αξίας 9 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι δραστηριότητες αξίας 3 εκατ. ευρώ και η πρόσληψη 30 υπαλλήλων συνδέεται άμεσα με τη συμμετοχή της Mesatronic στο έργο NEWTECT.

Μάθετε Περισσότερα