Ξεκίνησε η ανάπτυξη και εφαρμογή ερευνητικών υποδομών Grid στη ΝΑ Ευρώπη

Στη διαμόρφωση της νέας γενιάς του Internet και των νέων υπερ-υπολογιστικών συστημάτων Grid συμμετέχει ενεργά η Ελλάδα μέσω του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το οποίο εκπροσωπεί την Νοτιοανατολική Ευρώπη στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και εφαρμογών e-science. 

Συγκεκριμένα, το ΕΔΕΤ σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας Hellas Grid της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο EGEE (Enabling Grids for E-science in Europe). 

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ενοποίηση των ηλεκτρονικών δικτύων νέας γενιάς και των συνδεδεμένων με αυτά υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων. Συντονιστής του έργου είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικής Φυσικής CERN, ενώ τo ΕΔΕΤ θα εκπροσωπεί στην εκτελεστική επιτροπή του προγράμματος την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συγκεκριμένα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Ρουμανία και το Ισραήλ. 

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που εντάσσεται στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, αποτελεί συνέχεια του ευρωπαϊκού προγράμματος European Data Grid που ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Μάρτιο του 2004, και έχει ως στόχο την ανάπτυξη, τη χρήση και την υποστήριξη των τεχνολογιών Grid για την υιοθέτηση εφαρμογών e-Science σε διάφορους τομείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το EGEE θα έχει πανευρωπαϊκή κάλυψη πάνω από το ερευνητικό και εκπαιδευτικό δίκτυο GΕANT, και αναμένεται να βασιστεί στις εθνικές προσπάθειες Grid των χωρών που συμμετέχουν. Στην Ελλάδα το ρόλο αυτό θα αναλάβουν οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας Hellas Grid με συντονιστή το ΕΔΕΤ. Προβλέπεται η στελέχωση και λειτουργία κεντρικών και περιφερειακών κέντρων διαχείρισης και υποστήριξης υποδομών και υπηρεσιών Grid σε 24ωρη βάση, με στόχο την παροχή ασφαλών, σταθερών και αδιάλειπτων υπηρεσιών προς την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Εξάλλου το ΕΔΕΤ εγκαινίασε πρόσφατα τον πρώτο κόμβο που θα εξυπηρετήσει μαζικές υπολογιστικές ανάγκες των εργαστηρίων της ερευνητικής και πανεπιστημιακής κοινότητας στην Ελλάδα. Με την εγκατάσταση του κόμβου υψηλής υπολογιστικής δύναμης (64 CPUs) και μνήμης (10 Terabytes) σε χώρους που παραχώρησε το Ερευνητικό Κέντρο ΕΚΕΦΕ 'Δημόκριτος', ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της Εθνικής πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη Ερευνητικού - Επιστημονικού Υπολογιστικού Πλέγματος - Grid σύμφωνα με τη στρατηγική που χάραξε η Ομάδα Εργασίας HellasGrid.

Σημειώνεται ότι το έργο HellasGrid έχει κατατεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας και έχει ως στόχο την εγκατάσταση τριών επιπλέον κόμβων αντίστοιχης ισχύος σε ερευνητικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Ηρακλείου.