Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα δίκτυα Internet νέας γενιάς

Με τη συμμετοχή 400 συνέδρων από όλο τον κόσμο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διεθνούς συνεδρίου TERENA Networking Conference 2004 που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) στη Ρόδο, στις 7-10 Ιουνίου 2004. 

Πρόκειται για ένα από τα πλέον σημαντικά συνέδρια στο χώρο των δικτύων υπολογιστών που διεξάγεται κάθε χρόνο σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, και δίνει την ευκαιρία σε στελέχη τηλεπικοινωνιακών εταιρειών να έρθουν σε επαφή με μέλη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δικτύων από όλο τον κόσμο και να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στο χώρο των δικτύων Internet νέας γενιάς. 

Το ΤΕRΕΝΑ (Trans - European Research & Education Networking Association ), είναι ο πανευρωπαϊκός οργανισμός των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δικτύων που έχει ως στόχο την προώθηση και ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην υπηρεσία της έρευνας και της εκπαίδευσης. 

Οι εργασίες του συνεδρίου άνοιξαν με ομιλία του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητή Ι. Τσουκαλά, ο οποίος τόνισε τη σημασία των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δικτύων για τη στήριξη των ΑΕΙ, ΤΕΙ και ερευνητικών κέντρων της χώρας. Στην ομιλία του ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στο χαμηλό ποσοστό του ΑΕΠ που επενδύει η χώρα μας στον τομέα της έρευνας, και εξέφρασε την πρόθεση της πολιτείας για αύξηση των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα, προκειμένου η Ελλάδα να συγκλίνει με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Κύριοι ομιλητές του συνεδρίου ήταν εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των δικτύων νέας γενιάς, καθώς και ερευνητές από ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα της Ευρώπης. 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν θέματα τεχνολογιών αιχμής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη υποδομών πλέγματος υπολογιστικών συστημάτων GRID και στα δίκτυα νέας γενιάς IPv6. Στελέχη του ΕΔΕΤ παρουσίασαν την πορεία των έργων SEEREN (South Eastern European Research & Education Networking) και SEE-GRID (South Eastern European Grid-enabled eInfrastructure Development) που στοχεύουν στη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Επίσης, παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, ερευνητικές εργασίες και εφαρμοσμένα αποτελέσματα για την ποιότητα υπηρεσιών (QoS) στα σύγχρονα δίκτυα, τη χρήση υπηρεσιών φωνής και video, την παρακολούθηση της απόδοσης των δικτύων, τις οπτικές τεχνολογίες δικτύωσης και την παροχή διασύνδεσης στους τελικούς χρήστες (last mile technologies). 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ο ΟΤΕ παρείχε διασύνδεση με το δίκτυο κορμού του ΕΔΕΤ και το ευρωπαϊκό ερευνητικό και ακαδημαϊκό δίκτυο GEANT, μέσω γραμμής 155 Mbps. Η σύνδεση επέτρεψε την επίδειξη πειραμάτων που απαιτούν γρήγορο Internet, αλλά και τη ζωντανή αναμετάδοση (video streaming) όλων των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου. 

Μάθετε Περισσότερα