Προβολή τεχνολογικών καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε έκθεση κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων

01.03.2004

Την ευκαιρία να προβάλουν τα έργα τους σε ειδική έκθεση για την καινοτομία κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων θα έχουν οι κάτοχοι ελληνικών τεχνολογικών καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίοι θα ανταποκριθούν με επιτυχία στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και σε μεμονωμένους ερευνητές, οι οποίοι έχουν αναπτύξει προϊόντα με αποδεδειγμένα καινοτομικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά, ικανά να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς. Οι ερευνητές που έχουν αναπτύξει τα προϊόντα πρέπει είτε να έχουν αποκτήσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, είτε να έχουν υποβάλει ή να σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση διπλώματος.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η τεχνολογική καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών αφορά νέα ή βελτιωμένα τεχνολογικά προϊόντα και διαδικασίες, που βρίσκονται ήδη στην αγορά ή στην παραγωγική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, νέα προϊόντα θεωρούνται αυτά που χρησιμοποιούν νέα γνώση και τεχνολογία ή συνδυάζουν υπάρχουσες τεχνολογίες για νέες εφαρμογές. Βελτιωμένα θεωρούνται τα προϊόντα που έχουν αναβαθμιστεί χάρη στη χρήση υλικών υψηλότερης απόδοσης ή χάρη σε επιμέρους αλλαγές σε κάποιο από τα τεχνικά υποσυστήματά τους. Η τεχνολογική καινοτομία διαδικασίας αφορά την υιοθέτηση νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής ή παράδοσης προϊόντων, που εμπεριέχουν αλλαγές στον εξοπλισμό ή και στην οργάνωση της παραγωγής.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 12η Μαρτίου 2004. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τη σχετική αίτηση, καθώς και υποστηρικτικά έγγραφα και μελέτες όπως, για παράδειγμα, αντίγραφο της δημοσιευμένης αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, έκθεση σχετικά με τα πλεονεκτήματα του προϊόντος, τη συμβολή του στην τεχνολογική εξέλιξη της ελληνικής αγοράς και την εκτίμηση της διεισδυτικότητάς του στην διεθνή αγορά.

Μπορούν επίσης να υποβληθούν κατασκευαστικές μελέτες για την τελική διαμόρφωση του προϊόντος, μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές, μελέτη για υλοποίηση έργων επίδειξης, μελέτη αγοράς και εμπορίας του προϊόντος, κ.λπ.

Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Καινοτομικών Προϊόντων που έχει συσταθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας: 
Ιφιγένεια Σταμέλου (Τηλ.: 210 7458179, E-mail: esta@gsrt.gr)
Ελένη Κατσούλη (Τηλ.: 210 7458177, E-mail: ekat@gsrt.gr)
http://www.gsrt.gr/