Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε νέο one-stop-shop δικτυακό κόμβο

Ένα νέο διαδικτυακό κόμβο για τεχνολογίες και έργα που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εγκαινίασε πρόσφατα το ερευνητικό δίκτυο CADDET (Centre for the Analysis and Dissemination of Demonstrated Energy Technologies), στο οποίο συμμετέχουν οι χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στόχος του κόμβου είναι η συνεχής ενημέρωση για καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η προώθησή τους στην ευρύτερη αγορά. Ο κόμβος πληροφορεί, μεταξύ άλλων, για τις τελευταίες εξελίξεις του χώρου και τις σχετικές εκδηλώσεις, ενώ περιλαμβάνει λεπτομερείς εκθέσεις για συγκεκριμένες τεχνολογίες και αναλύσεις της οικονομικής τους βιωσιμότητας, βάσεις δεδομένων με περισσότερα από 2.000 έργα από όλον τον κόσμο που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.λπ. 

Επιπλέον, ο κόμβος διαθέτει μηχανισμούς απλής και σύνθετης αναζήτησης, δυνατότητα εξατομικευμένης ενημέρωσης (myCADDET) και ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση της πληροφορίας. 

Μάθετε Περισσότερα