Έξυπνα υλικά για τη μείωση του θορύβου


Η χρήση έξυπνων υλικών για τη μείωση του θορύβου που προκαλούν οι υποδομές και τα συστήματα μεταφορών είναι το αντικείμενο του Ολοκληρωμένου Έργου 'Intelligent materials for active noise reduction', που βρίσκεται στην τελική φάση διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση που ανέρχεται στα 34 εκατ. ευρώ. 

Η σχετική πρόταση υποβλήθηκε από κοινοπραξία 42 εταίρων από 13 ευρωπαϊκά κράτη και αφορά τη θεματική προτεραιότητα 'Νανοτεχνολογίες και νανοεπιστήμες, πολυλειτουργικά υλικά βασιζόμενα στη γνώση, νέες διεργασίες και διατάξεις παραγωγής' του 6ου Προγράμματος Πλαισίου. Στόχος είναι η μαζική παραγωγή νέων τεχνολογιών που έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς στα εργαστήρια για τη μείωση του θορύβου. 

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, κατασκευαστές μηχανημάτων και εξοπλισμού για οδικές και αυτοκινητιστικές μεταφορές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς έξυπνων υλικών και κατασκευών, κ.λπ. 

Η μείωση του θορύβου μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Καταρχάς, εξετάζονται έξυπνα υλικά με συστατικά που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα και προκαλούν ανάστροφες δονήσεις για την αντιμετώπιση ή την εξουδετέρωση των δονήσεων που προέρχονται από τις πηγές θορύβου. Η έρευνα αφορά επίσης τη δυνατότητα των υλικών να απομονώνουν το θόρυβο. 

Το Ολοκληρωμένο αυτό Έργο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του θορύβου. Σημειώνεται πως η σημαντική αυτή μορφή περιβαλλοντικής μόλυνσης επηρεάζει περίπου 100 εκατομμύρια Ευρωπαίους, προκαλώντας βλάβες κόστους 10 δισ. ευρώ ετησίως. 


 

Μάθετε Περισσότερα