Σε φάση υλοποίησης το 43% των δράσεων του Γ΄ΚΠΣ για τη Βιομηχανία

Δράσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 387 εκατ. ευρώ που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΓΓΒ, η ενεργοποίηση των δράσεων της αρμοδιότητάς της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα' (ΕΠΑΝ) ανέρχεται στο 81,80%. Στο στάδιο της ένταξης έχει περάσει το 64,20% των δράσεων, ενώ οι συμβάσεις αντιστοιχούν στο 43% και οι δαπάνες στο 18% των δράσεων. Επιπλέον, μέχρι το τέλος Αυγούστου αναμένεται η ένταξη περίπου 3.100 νέων επιχειρήσεων, για τις οποίες οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι του 2003.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του β΄κύκλου της δράσης 'Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων' του ΕΠΑΝ, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 114,9 εκατομμυρίων ευρώ για 511 προτάσεις, σε σύνολο 751 επιχειρηματικών σχεδίων που είχαν υποβληθεί από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορούσε μεταποιητικές ΜΜΕ, με τουλάχιστον τριετή διάρκεια λειτουργίας, απασχολούμενο προσωπικό έως 50 άτομα και μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας μέχρι 7 εκατ. ευρώ (2,38 δισ. δρχ.). Οι σχετικές συμβάσεις υπογράφονται εντός του Ιουλίου, ενώ η εκταμίευση των πόρων αναμένεται από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που εγκρίθηκαν περιλαμβάνουν ενέργειες για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και βελτίωση του υπάρχοντος παραγωγικού εξοπλισμού, την ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίηση προϊόντων, την ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων, τόσο στο επίπεδο προμήθειας εξοπλισμού όσο και λογισμικού, καθώς και εγκατάσταση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, την προμήθεια εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου, καθώς και εργαστηριακού εξοπλισμού και, τέλος, την προβολή και προώθηση προϊόντων.

Με τον εκσυγχρονισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας συνδέεται και η δράση 'Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά' του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας' που υλοποιεί η ΓΓΒ, του οποίου ο δεύτερος κύκλος προκηρύσσεται εντός των ημερών και μάλιστα με σημαντικά αυξημένο προϋπολογισμό, της τάξης των 185 εκατ. ευρώ, και στόχο την ένταξη 1.500 νέων επιχειρήσεων εντός του έτους. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου, τον περασμένο Απρίλιο εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 798 προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 87,9 εκατ. ευρώ, για τα οποία οι εκταμιεύσεις ξεκινούν το Σεπτέμβριο. Στη φάση της αξιολόγησης βρίσκονται οι 153 προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του α΄κύκλου της δράσης 'Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων' του ΕΠΑΝ που απευθύνεται σε υφιστάμενες μεταποιητικές ΜΜΕ, με προσωπικό έως 250 άτομα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο τελικός αριθμός των επιχειρήσεων που θα πάρουν το 'πράσινο φως' για χρηματοδότηση ανέρχεται στις 120, ενώ ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά προτεινόμενη επένδυση ανέρχεται στα 1.500.000 ευρώ.

Στο δεύτερο κύκλο βρίσκονται, επίσης, δύο από τις δημοφιλέστερες δράσεις της ΓΓΒ, εκείνες για την ενίσχυση της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Για τη δράση της 'Νεανικής Επιχειρηματικότητας', στο β΄κύκλο υποβλήθηκαν 943 προτάσεις που βρίσκονται σε αξιολόγηση, ενώ παράλληλα υλοποιούνται οι 371 προτάσεις που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του α΄κύκλου. Παρομοίως, για τη 'Γυναικεία Επιχειρηματικότητα' αξιολογούνται οι 792 προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του β΄κύκλου και υλοποιούνται ταυτόχρονα τα 275 επιχειρηματικά σχέδια, των οποίων η χρηματοδότηση εγκρίθηκε στο πλαίσιο του α΄κύκλου. Οι νέες εντάξεις στο πλαίσιο των δύο δράσεων αναμένονται εντός των ημερών.

Μέχρι τα μέσα Ιουλίου αναμένεται και η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για το β΄κύκλο της δράσης 'Πιστοποιηθείτε', στο πλαίσιο της οποίας εκτιμάται ότι θα ενταχθούν περί τις 850 νέες επιχειρήσεις (1.013 υποβληθείσες προτάσεις) έναντι 644 επιχειρήσεων που είχαν εγκριθεί κατά τον α΄κύκλο.

Τέλος, στις 8 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του α΄κύκλου της νέας δράσης για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Ατόμων με Αναπηρίες. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για τη συγκεκριμένη δράση αναμένεται περί το τέλος του Σεπτεμβρίου 2003.