Νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για 'Νέες και αναδυόμενες επιστήμες και τεχνολογίες' (<span lang='en-us'>NEST)</span>

22.12.2003

Πέντε νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ανακοίνωσε στις 17 Δεκεμβρίου 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δράσης 'Νέες και αναδυόμενες επιστήμες και τεχνολογίες' (NEST) του 6ου Προγράμματος Πλαισίου για την έρευνα. 

Στόχος της δράσης NEST είναι η ταχεία αξιολόγηση νέων ανακαλύψεων ή φαινομένων που ενδέχεται να προαγγέλλουν σοβαρούς κινδύνους για την ευρωπαϊκή κοινωνία, καθώς και η έρευνα σε αναδυόμενα πεδία γνώσης και μελλοντικές τεχνολογίες, κυρίως σε διεπιστημονικά πεδία, με καινοτόμο χαρακτήρα και υψηλούς (τεχνικούς) κινδύνους. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 215 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2002-2006 και ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος, καθώς η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 440 προτάσεις (περίπου 170 προτάσεις το Μάιο του 2003 και 275 προτάσεις τον Οκτώβριο του 2003). Από τις προτάσεις που υποβάλλονται κάθε εξάμηνο, σύμφωνα με τις καταληκτικές ημερομηνίες, μόνο 30 έργα επιλέγονται για περαιτέρω αξιολόγηση και περίπου δέκα εγκρίνονται για χρηματοδότηση.

Σημειώνεται ότι τα πρώτα δέκα έργα του NEST που έχουν εγκριθεί βρίσκονται σήμερα στη φάση των διαπραγματεύσεων και αναμένεται να ξεκινήσουν την άνοιξη του 2004. Οι τομείς που καλύπτουν αφορούν μεταξύ άλλων, την ανοσοποίηση σε όπλα βιο-τρομοκρατίας, τη διάγνωση ασθενειών με εξέταση της αναπνοής και τη μικροσκοπία ατόμων ηλίου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα παρακάτω έργα: 

  • BIODEFENCE - Rapid induction of passive immunity against weapons of bioterrorism using transformed GRAS (Generally Regarded As Safe) organisms
  • EA-BIOFILMS - Electrochemical control of biofilm-forming micro-organisms
  • THE OPTICAL NOSE - An on-line, non-invasive and total-profiling instrument for trace gas sensing applications in medical sciences 
  • INA - Imaging with neutral atoms
  • CHIRALTEM - Chiral dichroism in the transmission electron microscope
  • ATOM3D - Advanced techniques for optical manipulation using novel 3D light field synthesis 
  • BIOPLASMA - Bio-engineering by atmospheric plasma treatment
  • PERFORCE - Perfluorinated organic compounds in the European environment
  • ELCAT - Electrocatalytic Gas-Phase Conversion of CO2 in Confined Catalysts
  • PORGROW - Policy options for responding to the growing challenge from obesity.