Θετικά τα πρώτα αποτελέσματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα'

Τα πρώτα αποτελέσματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα' (ΕΠΑΝ), οι ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και οι υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας συζητήθηκαν στο 2ο Forum για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, που διοργάνωσε η Επιτροπή για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 3-5 Δεκεμβρίου 2003, στην Αθήνα. 

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η προώθηση του διαλόγου μεταξύ δημόσιων φορέων, εκπροσώπων της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, ερευνητών, κ.λπ., για την αξιοποίηση της επιχειρηματικότητας και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου ανάπτυξης, ευημερίας και ποιότητας ζωής για τους πολίτες. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, παρουσιάστηκαν τα σχέδια και οι δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, καθώς και επιτυχημένα επιχειρηματικά case studies. Εξετάστηκαν επίσης οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, το διοικητικό πλαίσιο, η πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους και η διαμόρφωση ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Στο Forum παρευρέθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Α. Τσοχατζόπουλος, ο οποίος τόνισε πως στόχος του Προγράμματος είναι η προώθηση της καινοτομίας στην ελληνική οικονομία και η εξασφάλιση της δυνατότητας εκμετάλλευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις, εξελίσσοντάς τα σε ανταγωνιστικές επιχειρηματικές προτάσεις.

Στα πρώτα αποτελέσματα του ΕΠΑΝ αναφέρθηκε ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα, κ. Ν. Διακουλάκης, επισημαίνοντας πως περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις έχουν ήδη αξιοποιήσει το Πρόγραμμα καλύπτοντας το 70% των διαθέσιμων πόρων για επιχορηγήσεις επιχειρήσεων, ενώ άλλες 9.500 έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και εξοικείωσης εργαζομένων και μικρών επιχειρηματιών με το ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Το Forum ολοκληρώθηκε με την 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ, στην οποία διαπιστώθηκε σημαντική ενεργοποίηση των αξόνων προτεραιότητας και πρόοδος στο ρυθμό απορρόφησης των πόρων. 

 

Μάθετε Περισσότερα