Μεγαλύτερη δικτύωση για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα για τη διάχυση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σύμφωνα με την ετήσια έρευνα που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο του e-business forum, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Κοινωνία της Πληροφορίας'. 

Στόχος της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.800 επιχειρήσεων που απασχολούν από 1 έως 250 άτομα, είναι να καταγράψει τόσο τη σύγχρονη διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του Διαδικτύου, της κινητής τηλεφωνίας και άλλων ΤΠΕ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσο και τη δυναμική για την εισαγωγή των ΜΜΕ στην ψηφιακή οικονομία. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι ΜΜΕ που απασχολούν από 11 έως 250 άτομα παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά κατοχής ηλεκτρονικών υπολογιστών (92%), σύνδεσης στο Διαδίκτυο (74%) και εταιρικής παρουσίας στο Διαδίκτυο (39%), προσεγγίζοντας τους σχετικούς ευρωπαϊκούς μέσους όρους (94%, 83% και 52% αντίστοιχα). 

Σε σύγκριση με τα στοιχεία της έρευνας για το 2001, αύξηση παρουσιάζεται στον αριθμό των επιχειρήσεων με σύνδεση στο Διαδίκτυο (από 15,4% το 2001 σε 19,6% το 2002), στον αριθμό των ΜΜΕ που κατέχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές (35,6% το 2002 έναντι 34,2% το 2001) και στον αριθμό των ΜΜΕ που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (16,8% το 2002 έναντι 12,4% το 2001). 

Επιπλέον, οι ΜΜΕ είναι περισσότερο ικανοποιημένες από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο, φανερώνοντας ότι ο εκσυγχρονισμός του κράτους μπορεί συμβάλει στην περαιτέρω διείσδυση των ΤΠΕ στις επιχειρηματικές λειτουργίες.

Όσον αφορά τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν λιγότερα από δέκα άτομα, τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν πως η δυναμική τους παραμένει αναξιοποίητη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επιχειρηματιών, καθώς το κόστος απόκτησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και σύνδεσης στο Διαδίκτυο δε θεωρείται ανασταλτικός παράγοντας στη διείσδυση των ΤΠΕ.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Ν. Χριστοδουλάκης, τόνισε πως η διάδοση των ΤΠΕ στις ΜΜΕ αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες, επενδύοντας περισσότερα από 1 δισ. ευρώ, για τη δημιουργία κρίσιμης μάζας μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξοικειωμένων με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.