Σχεδιάζοντας τη βιοπληροφορική του μέλλοντος

04.11.2003

Οδηγίες και δράσεις για το μελλοντικό σχεδιασμό της έρευνας στον τομέα της βιοπληροφορικής συγκεντρώνει η έκθεση 'Bioinformatics - structures for the future ' που δημοσίευσε πρόσφατα η Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση βασίζεται στα συμπεράσματα σχετικής συνάντησης εργασίας που πραγματοποίησαν 20 επιφανείς εμπειρογνώμονες το Μάρτιο του 2003, με στόχο την καταγραφή της σύγχρονης εικόνας του αναπτυσσόμενου αυτού τομέα.

Η βιοπληροφορική είναι το επιστημονικό πεδίο όπου η πληροφορική συναντά τη βιολογία. Θεωρητικά, ο τομέας αυτός περιλαμβάνει όλες τις χρήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών για την επεξεργασία της βιολογικής πληροφορίας. Ωστόσο, οι ερευνητές χρησιμοποιούν συχνά τον όρο με την περιορισμένη έννοια της χρήσης των υπολογιστών για το χαρακτηρισμό μοριακών συστατικών ζωντανών οργανισμών, ή την 'υπολογιστική μοριακή βιολογία'.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τις σύγχρονες πολιτικές και τα προβλήματα του κλάδου, τις δυνατότητες χρηματοδότησης, τις γενικές αρχές της βιοπληροφορικής, κ.λπ. Η έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αξιολογήσεις έργων, αναλύσεις πολιτικών,   προτάσεις για την κατανόηση της επεξεργασίας της γενετικής πληροφορίας και εισηγήσεις για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πολιτικές πρωτοβουλίες.


 

Μάθετε Περισσότερα