Προκήρυξη για 50 ερευνητικά προγράμματα ογκολογίας

12.09.2003

Διαγωνισμό για 50 ερευνητικά προγράμματα ογκολογίας, διάρκειας 24 μηνών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στις 25 Αυγούστου 2003. Τα ερευνητικά προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα του Αντικαρκινικού Εράνου και θα καλύψουν τους τομείς:

  • Επιδημιολογία - Διατροφή - Περιβάλλον
  • Γενετική (βασική και κλινική έρευνα)
  • Μοριακή βιολογία (διάγνωση και θεραπεία)
  • Ανοσολογία (διάγνωση και θεραπεία)
  • Πρόληψη
  • Νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι
  • Πληροφορική
  • Kοινωνική πολιτική

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 30 Οκτωβρίου 2003. Σημειώνεται ότι, σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής, τις διαδικασίες και τα έντυπα των αιτήσεων, ισχύουν οι διατάξεις της Υ3α/6734/98 (ΦΕΚ 141/98 τ.Β'') απόφασης του υφυπουργού Υγείας. 

Πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων:
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Γενική Διεύθυνση Δ ιοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας , Τμήμα Έρευνας
Αριστοτέλους 17, 10187 Αθήνα
κ. Χ. Γιουρούκος
τηλ.: 210 5239780
fax: 210 5234769