ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ ΙΙΙ: Καινοτόμες εφευρέσεις μαθητών στη HELEXPO

Πρωτότυπες εφευρέσεις και καινοτόμες κατασκευές μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα φιλοξενήσει η 2η Έκθεση Νέων Ερευνητών που διοργανώνει το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (πρώην Τεχνικό Μουσείο), στις 8 - 9 Νοεμβρίου, στο περίπτερο 7 της HELEXPO - ΔΕΘ. 

Η Έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ, το οποίο θεσπίστηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας το 1994 και υλοποιείται για τρίτη φορά, με τη συμμετοχή 31 Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) από όλη την Ελλάδα. 

Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία και η ενασχόληση των μαθητών με τον τεχνολογικό πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να οργανώσουν και να διαχειριστούν τεχνολογικά έργα με τη βοήθεια των καθηγητών τους και, συνεπώς, έρχονται σε άμεση επαφή με τους τρόπους παραγωγής και την οικονομία, ανακαλύπτουν τη σύνδεση τεχνολογίας και βιομηχανίας και αναπτύσσουν την εφευρετικότητα και την κριτική ικανότητα. 

Μέχρι σήμερα η ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή 85 σχολείων, 800 μαθητών και 250 καθηγητών. Ενδεικτικές εφευρέσεις μαθητών είναι ένα αυτοκίνητο που κινείται με ηλιακή και ηλεκτρική ενέργεια, μια ψυκτική μηχανή παραγωγής παγοκύβων που ελέγχεται εξ αποστάσεως με τηλεχειρισμό και ένα ψυγείο 'φωτιάς' που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια και φυσικό αέριο. 

Τα εγκαίνια της Έκθεσης και η σχετική συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ. Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου η Έκθεση θα λειτουργήσει από τις 9 π.μ. έως τις 3 μ.μ., με ημερίδα για την παρουσίαση και αξιολόγηση των έργων των σχολικών ομάδων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (τηλ. 2310 799773) και στο δικτυακό τόπο του Κέντρου (www.tmth.edu.gr).