Πάνω από 4.850 προτάσεις χρηματοδοτήθηκαν κατά τον πρώτο κύκλο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα'

Κάτι περισσότερο από το 31% του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα' (ΕΠΑΝ), του μεγάλου προγράμματος, προϋπολογισμού 6,4 δισ. ευρώ, για την ανάπτυξη και τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, έφτασε στο τελικό στάδιο μέσα στους δεκατέσσερις πρώτους μήνες της υλοποίησής του.

Στο πλαίσιο αυτού του πρώτου κύκλου, το υπουργείο Ανάπτυξης παρέλαβε, αξιολόγησε και ενέκρινε περισσότερες από 4.850 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στους νέους και τις γυναίκες, τη αναβάθμιση του τουρισμού, την ενίσχυση της βιομηχανίας και την υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης. 

Τα στοιχεία για τις 24 προκηρύξεις που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο των διάφορων δράσεις του ΕΠΑΝ μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2002, παρουσίασε κατά τον απολογισμό του πρώτου κύκλου ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Α.Τσοχατζόπουλος. Συνολικά υποβλήθηκαν 9.360 προτάσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 4854 προτάσεις, με έντονο το στοιχείο της περιφερειακότητας των δράσεων, καθώς το 70% των προτάσεων και το 75% του συνολικού προϋπολογισμού αφορούν περιοχές εκτός Αττικής.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΥΠΑΝ, στο πλαίσιο των δύο προσκλήσεων για την τόνωση της επιχειρηματικότητας σε νέους και γυναίκες , υποβλήθηκαν αντίστοιχα 1.060 και 983 προτάσεις, για να εγκριθούν 371 προτάσεις για νέους και 275 προτάσεις για γυναικεία επιχειρηματικότητα.
 
Επίσης, σημαντικός είναι ο αριθμός των σχεδίων που εγκρίθηκαν σε σχέση με τις τέσσερις δράσεις για το χώρο του τουρισμού. Συγκεκριμένα, για την αναβάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων εγκρίθηκαν 1313 προτάσεις (προϋπολογισμός 57.600.000 ευρώ), για τις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχείων 20 προτάσεις (προϋπολογισμός 68.640.000 ευρώ) και τις επενδύσεις ειδικής τουριστικής υποδομής 7 προτάσεις (προϋπολογισμός 49.983.000 ευρώ), ενώ εγκρίθηκαν και 115 επιχειρηματικά σχέδια μικρομεσαίων στο χώρο του τουρισμού, με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ. 

Στον τομέα των ενισχύσεων προς επιχειρήσεις , στο πλαίσιο της δράσης για την ενίσχυση επενδύσεων (Νόμος 2601) στη μεταποίηση, εγκρίθηκαν 26 προτάσεις που προβλέπουν συνολικές επενδύσεις 146 εκατ. ευρώ, ενώ με τη δράση για την ενίσχυση εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ενισχύθηκαν συνολικά 634 σχέδια. Επίσης, εγκρίθηκαν 77 σχέδια επιχειρήσεων για ενίσχυση με βάση τον Αναπτυξιακό Νόμο (αρθρο 23α) με συνολικό προϋπολογισμό 143,9 εκατ. ευρώ, και 279 προτάσεις για ειδικές επενδύσεις στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, με συνολικό ύψος επένδυσης 360 εκατ. ευρώ. Για τις ιδιωτικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας και συμπαραγωγή, εγκρίθηκαν 193 προτάσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 736,5 εκατ. ευρώ. 

Τέλος, δρομολογήθηκαν έξι κύκλοι προκηρύξεων για την ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

Για τα προγράμματα βιομηχανικής έρευνας και βιομηχανικής έρευνας σε νέες επιχειρήσεις, εγκρίθηκαν αντίστοιχα 149 και 41 προτάσεις, με προϋπολογισμούς 29,8 εκατ. ευρώ και 6,8 εκατ. ευρώ, ενώ για τα προγράμματα έρευνας στα Πανεπιστήμια, εγκρίθηκαν 182 προτάσεις (22,6 εκατ. ευρώ). 

Επίσης, στο πλαίσιο της νέας, καινοτόμου δράσης για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, έλαβαν έγκριση 41 προτάσεις (προϋπολογισμός 1,6 εκατ. ευρώ) ενώ από τις υποβληθείσες έφτασαν στην αξιολόγηση οι 150 προτάσεις. Τέλος, ενισχύθηκαν 333 προτάσεις διακρατικής ερευνητικής συνεργασίας (προϋπολογισμός 10,1 εκατ. ευρώ), 27 προτάσεις από ισάριθμα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα για την προώθηση της αριστείας στην έρευνα-τεχνολογία, 76 προτάσεις για τεχνολογικά επιδεικτικά έργα, 8 προτάσεις για διεθνή συνεργασία σε βιομηχανική έρευνα και 15 προτάσεις για την ένταξη ερευνητών στην Ελλάδα από το εξωτερικό. 

Ολοκληρώνοντας τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου κύκλου, ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος τόνισε ότι το ΕΠΑΝ, εκτός των άμεσων ενισχύσεων σε επιχειρήσεις, περιλαμβάνει στρατηγικού χαρακτήρα δράσεις για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα. 

Σ΄ αυτήν την κατεύθυνση, ο υπουργός ανέφερε ενδεικτικά την ψήφιση του Νόμου για τη δημιουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που συγκροτείται σε φορέα. Επίσης, άλλη παρέμβαση ήταν τα Κέντρα Επιχειρηματικής Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) που συγκροτούνται ανά περιφέρεια ως τεχνολογικό στήριγμα υλοποίησης των προγραμμάτων του ΚΠΣ, και τα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών στις Νομαρχίες της χώρας, τα οποία θα υποστηρίξουν τη διαδικασία διεκπεραίωσης της ίδρυσης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων.

 

Μάθετε Περισσότερα