Οικονομική υποστήριξη για καινοτόμες τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

23.10.2003

Το Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνολογίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (RENEW-TRANSNET) είναι μια νέα κοινοτική πρωτοβουλία, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την υποστήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των βιώσιμων ενεργειακών εφαρμογών, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την εισαγωγή τους στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναζητούνται 12 εταίροι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, με προοπτική να εισέλθουν στην αγορά μέχρι τον Ιούλιο του 2006.

Το Δίκτυο θα εξασφαλίσει στους εταίρους, τόσο επιχειρηματική και τεχνική υποστήριξη όσο και χρηματοδότηση, συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ για την επιτυχημένη ανάπτυξη τεχνολογιών και την αποτελεσματική μεταφορά τους στην εγχώρια και εσωτερική αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο RENEW-TRANSPORT, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν μέχρι 31 Οκτωβρίου 2003 με τους εκπροσώπους του Δικτύου:

Για Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία -
Mr Theocharis Tsoutsos - Centre for Renewable Energy Sources
19th km marathon Avenue, GR 19009 Pikermi, Greece
E-mail: ttsout@cres.gr
Fax: +30 210 660 3302

Για Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Γερμανία -
Mr Luigi Amati - Meta Group Srl
Via Angeloni, 5, 05100 Terni, Italy
E-mail: luigi.amati@meta-group.it
Fax: +39 07 44 40 06 67

Για Φινλανδία, Σουηδία, Δανία και Λουξεμβούργο -
Mr Tauno Kekale - University of Vaasa
University of Vaasa/Industrial management,
P.O.Box 700, 65101 Vaasa, Finland
E-mail: tke@uwasa.fi
Fax: +358 6 3248467

Για Μ. Βρετανία, Ιρλανδία, Ολλανδία και άλλες χώρες -
Mr Paul Sarson, IIS Limited
Sheffield Technology Park, Sheffield S9 3SP, United Kingdom
E-mail: paul@technology-transfer.co.uk
Fax: +44 114 249 5604