Συναντήσεις Διαβούλευσης για την Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση

30.09.2003

Συναντήσεις εργασίας για την παρουσίαση και την κριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου 'Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα' διοργανώνονται από τις 7 Οκτωβρίου 2003 έως τις 4 Δεκεμβρίου 2003, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EMΠ) και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).

Το έργο 'Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα' χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στοχεύει στη διερεύνηση του  μέλλοντος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με έμφαση στο ρόλο της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας. Οι χρονικοί ορίζοντες της διερεύνησης είναι το 2015 και το 2021, ενώ οι διαδικασίες είναι συμμετοχικές και αλληλοδραστικές.

Οι τομείς που θα συζητηθούν είναι:

 • Βιοτεχνολογίες (7/10, ΕΜΠ)

 • Τουρισμός (9/10, ΕΣΔΥ)

 • Μεταφορές (14/10, ΕΣΔΥ)

 • Ενέργεια (16/10, ΕΣΔΥ)

 • Διακυβέρνηση και e-Government (21/10, ΕΜΠ)

 • Βιομηχανική Παραγωγή και Μεταποίηση (23/10, ΕΜΠ) 

 • Υλικά (30/10, ΕΜΠ)

 • Το Μέλλον της Βιομηχανίας Τροφίμων στην Ελλάδα (4/11, ΕΜΠ)

 • Πληροφορική - Επικοινωνίες - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (6/11, ΕΜΠ)

 • Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία (11/11, ΕΜΠ)

 • Αμυντικές Τεχνολογίες (13/11, ΕΜΠ)

 • Περιβάλλον (18/11, ΕΜΠ)

 • Υγεία και Ποιότητα Ζωής (20/11, ΕΜΠ)

 • Χώρος και Περιφέρεια (25/11, ΕΜΠ)

 • Πολιτισμός (27/11, ΕΜΠ)

 • Οικονομία και Κοινωνία της Γνώσης - Ελλάδα 2021 (2/12, ΕΜΠ)

 • Επιπτώσεις στην πολιτική Έρευνας και Τεχνολογίας (4/12, ΕΜΠ)

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία του έργου, ώστε να λάβουν το υλικό κάθε συνάντησης και να διευκολυνθεί η ενεργός συμμετοχή στις συζητήσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Γραμματεία έργου 'Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα'
Κηφισίας 220, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6723486
Fax: 210 6777231
E-mail: foresight@logotech.gr