Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την Ευρώπη των πολιτών

Περισσότεροι από 130.000 Ευρωπαίοι έχουν ήδη συμμετάσχει στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της ελληνικής προεδρίας για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Στόχος είναι η αξιοποίηση του Διαδικτύου και της νέας τεχνολογίας για τη διαμόρφωση ενός 'ηλεκτρονικού δήμου', όπου οι πολίτες επικοινωνούν ηλεκτρονικά, ψηφίζουν και επηρεάζουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Ο δικτυακός κόμβος evote.eu2003.gr δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια οn line ψηφοφορία για 'την Ευρώπη που θέλουν'. Συγκεκριμένα, καλούνται να καταθέσουν τη γνώμη τους σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, το ρόλο της στον κόσμο, τις προοπτικές της Ευρώπης για το μέλλον, καθώς και για συγκεκριμένα θέματα όπως η μετανάστευση και το άσυλο, το περιβάλλον, κ.λπ. 

Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει επίσης ειδικές ψηφοφορίες για συνεδριάσεις και επίκαιρα θέματα όπως η κρίση στο Ιράκ, η αποτελεσματική πολιτική για τα ναρκωτικά στην ΕΕ, κ.λπ. 

Παράλληλα, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να διατυπώνουν σχόλια και υποδείξεις για ζητήματα που θεωρούνται σημαντικά για το κοινό μέλλον της Ευρώπης, καθώς επίσης και να ψηφίζουν θέματα που θα έπρεπε να εξετάζονται από τους πολιτικούς. 

Τα πρώτα ερωτηματολόγια ανέβηκαν στον κόμβο της ελληνικής προεδρίας στις 10 Φεβρουαρίου 2003, στις έντεκα επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης, στις 16 Απριλίου 2003, οι πολίτες των υπό ένταξη χωρών θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν στις γλώσσες τους. 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας παρουσιάζονται σε περιοδικές εκθέσεις, ενώ ξεχωριστή ενότητα του κόμβου αφορά την κάλυψη της ψηφοφορίας από τα ΜΜΕ. 

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία αυτή, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου τόνισε πως η ελληνική προεδρία στοχεύει να συνεχίσει τη μακρά παράδοση στη δημοκρατία, προωθώντας την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Μάθετε Περισσότερα