Διαδικτυακός πλοηγός για τις ευκαιρίες μάθησης στην Ευρώπη

Μια νέα διαδικτυακή πύλη για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση , παρουσιάστηκε επίσημα κατά τη διάρκεια της Ατυπης Συνάντησης Υπουργών Παιδείας της ΕΕ στην Αθήνα (1-2 Μαρτίου 2003) από την κα Viviane Reding, Επίτροπο για θέματα Εκπαίδευσης. H πύλη ΡLOTEUS (Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space), που πήρε το όνομά της από την αρχαία ελληνική λέξη 'πλωτεύς' (πλοηγός), αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Ευκαιρίες μάθησης, Εκπαιδευτικά συστήματα, Ανταλλαγές, Σημεία επαφής, Εγκατάσταση σε άλλη χώρα.  

Η πρώτη ενότητα της πύλης ( www.ploteus.net) παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες της εθνικής εκπαίδευσης των κρατών μελών, μέσω καταλόγων σχολείων, πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι χρήστες μπορούν να περιορίσουν την έρευνά τους, επιλέγοντας τη χώρα, τη γλώσσα σπουδών, το μαθησιακό αντικείμενο και το εκπαιδευτικό επίπεδο.

H ενότητα για τα εκπαιδευτικά συστήματα επικεντρώνεται στην ενημέρωση σχετικά με τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συγκεκριμένα, επιλέγοντας τη χώρα και το εκπαιδευτικό επίπεδο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την οργάνωση της εκπαίδευσης, την αναγνώριση τίτλων σπουδών, τα δίδακτρα και τις διαθέσιμες υποτροφίες.

Η ενότητα 'Α νταλλαγές' αφορά τις δυνατότητες συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής, που επιτρέπουν σε μαθητές και φοιτητές να σπουδάσουν στο εξωτερικό για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Η ενότητα  για τα σημεία επαφής περιλαμβάνει διευθύνσεις εκπαιδευτικών φορέων και κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τους εμπειρογνώμονες, επιλέγοντας τη χώρα, την περιφέρεια και το εκπαιδευτικό επίπεδο που τους ενδιαφέρει.

Όσον αφορά την εγκατάσταση σε άλλη χώρα, η πύλη παρέχει πληροφορίες για την ιστορία και τα χαρακτηριστικά της χώρας, το νομικό πλαίσιο για σπουδές και εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και τους φόρους, το κόστος ζωής, κ.λπ. 

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της πύλης, η κα Reding τόνισε πως 'η μετοίκιση και οι σπουδές στο εξωτερικό δεν περιορίζονται πλέον σε συγκεκριμένες ηλικιακές ή κοινωνικές ομάδες. Η δια βίου μάθηση αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Είμαι περήφανη που ο PLOTEUS διευκολύνει την ανεύρεση των απαραίτητων πληροφοριών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε άλλη χώρα της Ευρώπη.'

Σημειώνεται πως ήδη λειτουργεί αντίστοιχη πύλη για τις επαγγελματικές ευκαιρίες στην ΕΕ. Στόχος της πύλης Ε URES (European Employment Services ) είναι η ενημέρωση των εργαζομένων για τις δυνατότητες απασχόλησης και τις εργασιακές συνθήκες στα κράτη μέλη, καθώς και η διευκόλυνση της ελεύθερης διακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών.

Μάθετε Περισσότερα