Ημερίδα 'Συμμετοχή των Ελλήνων Μηχανικών στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Έρευνας και Τεχνολογίας'

27.06.2003

Ημερίδα με θέμα 'Συμμετοχή των Ελλήνων Μηχανικών στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Έρευνας και Τεχνολογίας' διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο Ε.Β.Ε.Α. την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2003 από ώρα 15.00 μέχρι 19.00. Η Ημερίδα θα συνδυαστεί με επίσκεψη στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου την Τρίτη 11 Μαρτίου στις 9.00 π.μ.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση της Ελληνικής Βιομηχανίας, των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών του Ιδιωτικού και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα καθώς και των Ελλήνων Ερευνητών Μηχανικών και των φορέων τους. Η Ημερίδα θα αναφερθεί στην πρόκληση και στα πλεονεκτήματα από την ενεργό συμμετοχή στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας της Ε.Ε.

Θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν εφαρμογές και οφέλη από τη συμμετοχή της Ελληνικής Βιομηχανίας και τη συνεργασία της με τους Έλληνες ερευνητές μηχανικούς και τους φορείς ανάπτυξης της Έρευνας - Τεχνολογίας.

Την έναρξη έχει προσκληθεί και θα κηρύξει ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ Δημήτριος Δενιόζος.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας