Νέα διαδικτυακή πύλη για τη βιοτεχνολογία

Η διαδικτυακή πύλη 'Biosociety' αποτελεί τη νέα εξειδικευμένη υπηρεσία πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ Έρευνας) για θέματα βιοτεχνολογίας. Στόχος του κόμβου είναι η ενημέρωση για σχετικές πολιτικές και δράσεις, και η προώθηση του δημιουργικού διαλόγου ανάμεσα σε ερευνητές, κοινωνικούς επιστήμονες, οικονομολόγους και εμπειρογνώμονες σε θέματα βιοηθικής. 

Η πύλη διαθέτει ενότητες για τις βιολογικές επιστήμες στην υπηρεσία της υγείας, την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και τη βιοηθική. Παράλληλα παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις πολιτικές βιοτεχνολογίας, τη νομοθεσία, την ευρωπαϊκή στρατηγική και τις διεθνείς τάσεις. Διατίθενται επίσης βάσεις δεδομένων με στοιχεία για ερευνητικά προγράμματα βιοτεχνολογίας που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και για εμπειρογνώμονες του χώρου. 

Η βιβλιοθήκη του κόμβου περιλαμβάνει ανακοινώσεις τύπου, μελέτες, εκθέσεις, επίσημα έγγραφα και ευρετήριο όρων, ενώ τα νέα και οι εκδηλώσεις καλύπτονται σε ξεχωριστή ενότητα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 'bioforum' της διαδικτυακής πύλης που επιτρέπει τον ηλεκτρονικό διάλογο για σχετικά θέματα. Αυτή την περίοδο, εμπειρογνώμονες και ευρύτερο κοινό καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με το πώς οι βιολογικές επιστήμες και η βιοτεχνολογία μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των βιολογικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών αναγκών των ευρωπαίων πολιτών. 

Η ενότητα για την ευαισθητοποίηση του κοινού ενημερώνει για σχετικές δράσεις στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, περιλαμβάνοντας έρευνες του ευρωβαρόμετρου για τη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στη βιοτεχνολογία, τα προβλήματα διάδοσης των βιοεπιστημών στο ευρύτερο κοινό, κ.λπ. 

Μάθετε Περισσότερα